Přejít k článku

Přejít na obsah

CO ŘÍKÁ BIBLE

Války

Války

Ve starověku Izraelité bojovali s jinými národy, protože je tím pověřil jejich Bůh, Jehova. Znamená to, že Bůh schvaluje války i v dnešní době?

Proč Izraelité bojovali?

CO ŘÍKAJÍ NĚKTEŘÍ LIDÉ

 

Izraelité uctívali krvežíznivého boha války.

CO ŘÍKÁ BIBLE

 

Národy, proti kterým Izraelité bojovali, jednaly násilně a dělaly zvrácené věci. Například se dopouštěly incestu, měly sex se zvířaty a obětovaly děti. Bůh jim dal celá staletí na to, aby se změnily, ale neudělaly to. A tak řekl Izraelitům: „Právě kvůli jejich zvrhlosti a provinění je před vámi vyženu a rozpráším.“ (3. Mojžíšova 18:21–25, Slovo na cestu; Jeremjáš 7:31)

„Je to ve skutečnosti pro ničemnost těchto národů, že je Jehova, tvůj Bůh, před tebou zahání.“ (5. Mojžíšova 9:5)

Je dnes Bůh při válčení na něčí straně?

MOŽNÁ JSTE SI VŠIMLI

 

Při mnoha válečných konfliktech náboženští představitelé obou stran tvrdí, že Bůh podporuje právě je. Kniha The Causes of War uvádí: „Církve byly zapojeny do každé války, která se kdy vedla.“

CO ŘÍKÁ BIBLE

 

Bůh křesťanům nedovoluje, aby proti svým nepřátelům válčili. Apoštol Pavel spolukřesťanům napsal: „Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem. Sami se nemstěte.“ (Římanům 12:18, 19)

Místo toho, aby Ježíš posílal svoje učedníky do války, jim řekl: „Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují; abyste se prokázali jako synové svého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 5:44, 45) I když jde určitá země do války, křesťané, kteří v ní žijí, zůstávají neutrální, tedy nejsou „částí světa“. (Jan 15:19) Když si Bůh přeje, aby všichni, kdo ho uctívají, milovali své nepřátele a byli neutrální, jak by se mohl ve válce postavit na něčí stranu?

„Mé království není částí tohoto světa. Kdyby mé království bylo částí tohoto světa, moji sloužící by byli bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není z tohoto zdroje.“ (Jan 18:36)

Skončí někdy války?

CO ŘÍKAJÍ NĚKTEŘÍ LIDÉ

 

Války jsou nevyhnutelné. Kniha War and Power in the 21st Century říká: „Válka má budoucnost. To, že by v tomto století nastal trvalý celosvětový mír, opravdu nehrozí.“

CO ŘÍKÁ BIBLE

 

Války skončí, až nikdo nebude chtít válčit. Boží království, skutečná vláda se sídlem v nebi, už brzo odzbrojí celou zemi a naučí lidi, jak spolu žít v míru. Bible nás ujišťuje, že Bůh „urovná záležitosti vzhledem k dalekým mocným národům. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Nepozdvihnou meč, národ proti národu, ani se již nebudou učit válce.“ (Micheáš 4:3)

Z Bible se dozvídáme, že až tu bude vládnout Boží království, nebudou už žádné jiné vlády, které by soupeřily o moc, lidé nebudou mít důvod se bouřit a zmizí předsudky, které působí napětí mezi etnickými skupinami. Díky tomu budou války věcí minulosti. Bůh slibuje, že lidé „nebudou nijak škodit ani působit zkázu . . ., protože země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře“. (Izajáš 11:9)

„Působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země. Láme luk, a kopí opravdu seká na kusy; vozy pálí v ohni.“ (Žalm 46:9)