Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JAK ZÍSKAT DOBRÉ NÁVYKY

2. Přemýšlejte o věcech kolem sebe

2. Přemýšlejte o věcech kolem sebe
  • Máte v plánu jíst zdravě, ale ta zmrzlina v mrazáku jako by na vás volala: Sněz mě!

  • Rozhodli jste se, že přestanete kouřit, ale váš kamarád, který to ví, vám nabídne cigaretu.

  • Chcete si jít dnes zaběhat, ale najít ve skříni boty na běhání se zdá jako nadlidský úkol.

Všimli jste si, co mají tyto situace společného? Ze zkušeností je vidět, že všechno, čím se obklopujeme, ať už jsou to věci, nebo lidé, má vliv na to, jestli se nám podaří osvojit si dobré návyky a skoncovat se špatnými.

RADA Z BIBLE: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt, kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest.“ (Přísloví 22:3)

Bible říká, že máme přemýšlet dopředu. Když to budeme dělat, vyhneme se situacím, které můžou dosažení našich cílů ohrozit. Zároveň si tak pro jejich dosažení vytvoříme lepší podmínky. (2. Timoteovi 2:22) Je proto moudré si dobře vybírat, čím se obklopujeme.

Ať je pro vás těžší udělat nesprávnou věc a jednodušší udělat tu správnou.

CO MŮŽETE DĚLAT

  • Ať je pro vás těžší udělat nesprávnou věc. Pokud se například rozhodnete jíst zdravě, nemějte doma potraviny, o kterých víte, že zdravé nejsou. Když si pak něco takového chcete dát, stojí to víc námahy.

  • Ať je pro vás jednodušší udělat správnou věc. Když si chcete jít hned ráno zaběhat, připravte si sportovní oblečení už večer. Čím víc si usnadníte začátek, tím spíš dosáhnete úspěchu.

  • Dobře si vybírejte přátele. Když s někým trávíme čas, často se začneme chovat jako on. (1. Korinťanům 15:33) Omezte proto kontakt s lidmi, kteří vám boj se zlozvyky zrovna neusnadňují, a přátelte se s těmi, kdo vás podporují v dobrých věcech.