Přejít k článku

Přejít na obsah

Spiritualita

Spiritualita

Jak bylo napsáno v úvodním článku, mnozí lidé považují Bibli za významnou náboženskou knihu. Když ji čtou a řídí se jejími radami, cítí se blíž Bohu a chápou, jaký je skutečný smysl života.

Pojem „spiritualita“ popisuje určitý životní postoj. V Bibli se tento postoj označuje jako „duchovní smýšlení“. Zatímco tělesně smýšlející člověk spoléhá na své vlastní názory a dělá si, co chce, duchovně smýšlejícímu člověku záleží na tom, co si o něm myslí Bůh, a snaží se žít podle Božích zákonů. (Juda 18, 19; Efezanům 5:1) Jak může spiritualita člověku v životě pomoct?

NADĚJE

BIBLE ŘÍKÁ: „Ztratil jsi odvahu v den tísně? Tvé síly bude poskrovnu.“ (Přísloví 24:10)

CO TO ZNAMENÁ: Když člověk ztratí odvahu a propadne beznaději, nemá sílu zvládat náročné životní situace. Naděje nám dodá odvahu a pomůže nám nevzdat se. Může být užitečné uvědomit si, že problémy, kterým čelíme, nebudou trvat věčně a možná nakonec přinesou i něco dobrého.

JAK NA TO: Snažte se dívat do budoucnosti s optimismem. Dávejte si cíle a snažte se jich dosáhnout. Nedělejte si přitom zbytečné starosti, co by se mohlo stát, ani nečekejte na ideální podmínky. Je pravda, že se může stát něco nepředvídaného. (Kazatel 9:11) Často ale věci dopadnou lépe, než jsme čekali. Jedno biblické přísloví proto radí: „Ráno zasévej své semeno a nenech svou ruku odpočinout až do večera; neboť nevíš, kde to bude mít úspěch, zda tady nebo tam, či zda obojí bude stejně dobré.“ (Kazatel 11:6)

ODPOVĚDI NA ZÁSADNÍ ŽIVOTNÍ OTÁZKY

BIBLE ŘÍKÁ: „Dej mi porozumět... Podstata tvého slova je pravda.“ (Žalm 119:144, 160)

 CO TO ZNAMENÁ: Bible odpovídá na otázky, které si klade skoro každý člověk. Například:

  • Kde jsme se tu vzali?

  • Jaký je smysl života?

  • Co je po smrti?

  • Co přinese budoucnost?

Biblické odpovědi na tyto i další otázky pomohly v životě už milionům lidí z celého světa.

JAK NA TO: Prozkoumejte, co Bible učí. Můžete požádat někoho ze svědků Jehovových, aby vám s tím pomohl. Podívejte se na naše webové stránky jw.org nebo přijďte na některé z našich shromáždění. Shromáždění jsou veřejně přístupná a nic se tam neplatí.

DALŠÍ RADY Z BIBLE

Podívejte se na video Proč studovat Bibli? Na jw.org je k dispozici ve víc než 880 jazycích

VNÍMEJTE SVÉ DUCHOVNÍ POTŘEBY.

„Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (MATOUŠ 5:3)

PROZKOUMEJTE, CO O BOHU ŘÍKÁ BIBLE.

„Všichni máme veliký úkol: hledat Boha. A ... zjišťujeme, že je nám vlastně nablízku.“ (SKUTKY 17:27, Slovo na cestu)

ČTĚTE BIBLI A O TOM, CO SE DOZVÍDÁTE, PŘEMÝŠLEJTE.

„Šťastný je člověk, který ... má potěšení v Jehovově * zákoně a čte si ho polohlasem dnem i nocí. ... Všechno, co dělá, se podaří.“ (ŽALM 1:1–3, NWT)

^ 23. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.