Přejít k článku

Přejít na obsah

Rodina a přátelé

Rodina a přátelé

Pro mnohé lidi není lehké navázat a udržovat blízká přátelství. V Bibli jsou zásady, které vám můžou ve vztazích s druhými pomoct.

NEBUĎTE SEBESTŘEDNÍ

BIBLE ŘÍKÁ: „Nemyslete jen na sebe a na vlastní blaho, spíš přemýšlejte, jak prospět jiným.“ (Filipanům 2:4, Slovo na cestu)

CO TO ZNAMENÁ: Dobrý přítel se zaměřuje na to, co může tomu druhému dát, nejen na to, co od něj může dostat. Naopak egoismus vztahy ničí. Podle knihy Cesta k charakteru se „sebestřednost ... ubírá několika nešťastnými směry“. (Přeložil Manfred Strnad) Například v manželství egoismus často vede k nevěře. A když někdo pořád mluví jenom o tom, co všechno má a ví, opravdové přátele najde jen stěží.

JAK NA TO:

  • Pomáhejte druhým. Dobří přátelé si navzájem důvěřují a můžou se na sebe vždy spolehnout. Z některých výzkumů vyplývá, že lidé, kteří pomáhají druhým, méně často trpí depresí a mají větší sebeúctu.

  • Buďte empatičtí. Říká se, že empatie pomáhá člověku cítit bolest druhého, jako by byla jeho vlastní. Když budete empatičtí, nebudete druhé úmyslně zraňovat sarkastickými poznámkami ani kousavou ironií.

    Empatický člověk má také pro druhé pochopení, a proto dokáže být tolerantní. Empatie vám tedy pomůže zbavit se předsudků a přátelit se s lidmi z různých kultur a prostředí.

  • Udělejte si na druhé čas. Čím víc času s někým strávíte, tím líp ho poznáte. Pokud se s někým chcete opravdu spřátelit, nemůžete si povídat  jen o banalitách. V jedné nedávné studii bylo uvedeno, že lidé jsou šťastnější, pokud mají možnost bavit se s druhými o hlubších věcech. Zajímejte se o to, co si vaši přátelé myslí. Naučte se naslouchat.

VYBÍREJTE SI DOBRÉ PŘÁTELE

BIBLE ŘÍKÁ: „Špatná společnost kazí dobré mravy.“ (1. Korinťanům 15:33, Český ekumenický překlad)

CO TO ZNAMENÁ: Lidé, se kterými trávíte hodně času, na vás mají velký vliv – jak dobrý, tak špatný. Potvrzují to i sociologové. Jako příklad uvádějí, že když se člověk obklopuje lidmi, kteří kouří, je pravděpodobnější, že také začne kouřit. Nebo když se všichni jeho přátelé rozvádějí, je pravděpodobnější, že také začne přemýšlet o rozvodu.

JAK NA TO: Když si vybíráte přátele, přemýšlejte o tom, jací jsou a jaké zastávají hodnoty. Jsou to lidé, kterých si můžete vážit nebo se od nich můžete něco naučit? Snažte se trávit čas s lidmi, kteří jsou taktní, ohleduplní a nejsou sobečtí.

DALŠÍ RADY Z BIBLE

Podívejte se na videa, která obsahují biblické rady pro manželské páry, dospívající i děti. Videa najdete na jw.org

MLUVTE S DRUHÝMI LASKAVĚ.

„Nerozvážná a bezohledná slova bodají jako meč.“ (PŘÍSLOVÍ 12:18, Slovo na cestu)

BUĎTE ŠTĚDŘÍ.

„Štědrému člověku se bude dobře dařit.“ (PŘÍSLOVÍ 11:25, NWT)

JEDNEJTE S DRUHÝMI HEZKY.

„Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“ (MATOUŠ 7:12, Bible21)