Přejít k článku

Přejít na obsah

 SMRT NĚKOHO BLÍZKÉHO – JAK ZMÍRNIT BOLEST?

Ta nejlepší pomoc

Ta nejlepší pomoc

BOLEST ZE SMRTI NĚKOHO BLÍZKÉHO JE V DNEŠNÍ DOBĚ PŘEDMĚTEM MNOHA STUDIÍ. Jak jsme si už ukázali, ty nejlepší rady odborníků jsou často v souladu s osvědčenými radami z Bible. To hezky dokládá, že biblické rady jsou nadčasové. V Bibli ale najdeme i něco víc než jenom spolehlivé rady. Obsahuje informace, které nejsou nikde jinde a které můžou pozůstalým přinést ohromnou útěchu.

  • Ujištění, že naši milovaní, kteří zemřeli, nijak netrpí

    Bible říká: „Pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic.“ (Kazatel 9:5) Jejich myšlenky „zanikají“. (Žalm 146:4) Bible proto přirovnává smrt ke klidnému spánku. (Jan 11:11)

  • Pevná víra v Boha, který nás má rád, je zdrojem útěchy

    Žalmu 34:15 se píše: „Jehovovy * oči jsou upřeny na spravedlivé a jeho uši jsou obráceny k jejich volání o pomoc.“ Když vyjadřujeme svoje pocity v modlitbě, je to víc než jenom účinná terapie nebo způsob, jak si srovnat myšlenky. Ve skutečnosti nám to umožňuje vytvořit si osobní vztah s naším Stvořitelem, který může svoji moc použít k tomu, aby nám pomohl a utěšil nás.

  • Vyhlídka na hezkou budoucnost

    Bible na několika místech mluví o době, kdy lidé, kteří zemřeli, budou znovu žít tady na zemi. To je úžasná vyhlídka! V Bibli se taky píše, že Bůh v té době lidem „setře ... každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest“. (Zjevení 21:3, 4)

Hodně lidem, kteří věří v Boha Jehovu a kteří o někoho blízkého přišli, tato naděje dodává velkou sílu. Například Ann, které po 65 letech společného života zemřel manžel, říká: „Bible mě ujišťuje, že naši milovaní, kteří zemřeli, nijak netrpí a že Bůh vzkřísí ty, kteří jsou v jeho paměti. Když přemýšlím o manželovi, vždycky si to připomenu. Díky tomu jsem schopná zvládat tu nejhorší věc, kterou jsem kdy zažila.“

Tiina, kterou jsme citovali v předchozích článcích, říká: „Ode dne, kdy Timo zemřel, cítím, že mě Bůh podporuje. Během té bolesti jsem silně vnímala Jehovovu pomocnou ruku. A biblický slib o vzkříšení je pro mě opravdu skutečný. Dodává mi sílu, abych vydržela až do chvíle, kdy se s Timem znovu setkám.“

Podobně to cítí několik milionů lidí, kteří jsou přesvědčení, že se na Bibli můžou spolehnout. Pokud vám biblické sliby připadají nereálné, jenom jako pohádka, prozkoumejte, o čem svědčí důkazy. Stojí to za to! Možná se přesvědčíte, že biblickým slibům můžete věřit a že rady z Bible jsou rozumné. Třeba i vy zjistíte, že pro ty, kterým zemřel někdo blízký, je Bible tou nejlepší pomocí.

ZJISTĚTE VÍC O NADĚJI, KTEROU MAJÍ TI, KDO ZEMŘELI

Podívejte se na související videa na jw.org

Bible slibuje, že přijde doba, kdy se znovu setkáme s těmi, kdo nám zemřeli

 CO SE S ČLOVĚKEM STANE, KDYŽ ZEMŘE?

Co se s námi po smrti stane? V Bibli najdete jasnou odpověď, která vás potěší.

Najdete pod PUBLIKACE > VIDEA (kategorie: Bible)

CHCETE SLYŠET DOBROU ZPRÁVU?

Špatných zpráv je všude plno. Kde hledat nějaké dobré zprávy? Toto video upozorňuje na brožuru Dobrá zpráva od Boha.

Najdete pod PUBLIKACE > VIDEA (kategorie: Naše shromáždění a služba)

^ 7. odst. Jehova je podle Bible Boží osobní jméno.