Přejít k článku

Přejít na obsah

 PRO RODINY | VÝCHOVA DĚTÍ

Měly by děti dělat domácí práce?

Měly by děti dělat domácí práce?

PROBLÉM

V některých rodinách se od dětí očekává, že budou pomáhat s domácími pracemi, a ony to bez řečí dělají. V jiných rodinách je to tak, že rodiče pomoc dětí neočekávají. Děti se tomu rády přizpůsobí a doma toho moc nedělají.

Studie ukázaly, že tento trend je patrný především v západních zemích. Z dětí se stávají spíš ti, kdo přijímají, než ti, kdo dávají. Rodič jménem Steven říká: „Dneska rodiče nechávají děti hrát videohry, surfovat po internetu a koukat na televizi. Nechtějí po nich skoro žádnou práci.“

Co si o tom myslíte vy? Jsou domácí práce důležité nejenom pro chod domácnosti, ale i pro rozvoj dítěte?

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Některým rodičům se nechce dávat dětem domácí práce, zvlášť když už jim spoustu času zabírají úkoly do školy a mimoškolní aktivity. Podívejte se ale, v čem je to prospěšné.

Domácí práce dítěti pomáhají rozvíjet osobnost. U dětí, které dělají domácí práce, je větší pravděpodobnost, že jim dobře půjde škola. A není se čemu divit. Když dítě doma pomáhá, posiluje si tím sebedůvěru, sebeovládání a odhodlání. To všechno je pro učení nezbytné.

Domácí práce děti učí pomáhat druhým. Někteří lidé si všímají, že když se doma od dětí očekává pomoc s různými pracemi, je pravděpodobnější, že se budou v dospělosti věnovat aktivitám prospěšným pro společnost. To není překvapující, protože domácí práce děti učí, aby nemyslely v první řadě na sebe, ale na druhé. Steven, kterého jsme už citovali, říká: „Když se od dětí nic neočekává, získají pocit, že jsou tady proto, aby jim druzí sloužili. Nenaučí se, že v životě budou muset být zodpovědní a tvrdě pracovat.“

Domácí práce posilují rodinné vztahy. Když děti doma pomáhají, pochopí nejenom to, že jsou důležitou součástí rodiny, ale i to, že mají vůči rodině určitou odpovědnost. Něco takového ale možná nepochopí, když rodiče kladou větší důraz na jejich mimoškolní aktivity než na domácí práce. Zeptejte se sami sebe: K čemu je dobré, když si moje  dítě upevňuje vztahy s fotbalovým týmem, a přitom slábnou jeho vztahy s rodinou?

CO MŮŽETE DĚLAT

Začněte brzo. Někdo říká, že rodiče by měli dětem dávat domácí práce od tří let. Jiní doporučují, aby s tím začali už ve dvou letech nebo dřív. Jedna věc je ale jistá: malé děti rády pracují s rodiči a chtějí je napodobovat. (Rada z Bible: Přísloví 22:6)

Vybírejte dítěti práce, které se hodí k jeho věku. Například tříletému dítěti můžete dát za úkol, aby posbíralo hračky, utřelo rozlitou vodu nebo roztřídilo prádlo. Starší děti můžou vysávat, umývat auto, nebo dokonce připravovat jídlo. Pracujte s tím, co vaše dítě zvládne. Možná budete překvapení, s jakým nadšením bude svoje úkoly plnit.

Veďte dítě k tomu, že domácí práce jsou důležité. To možná není snadné, když na vaše dítě každý den čeká hromada domácích úkolů. Pokud ale rodiče nedávají dítěti žádnou práci kvůli tomu, aby mělo dobré známky, „svědčí to o špatně seřazených prioritách,“ píše se v knize The Price of Privilege. Jak už jsme si řekli, domácí práce ve skutečnosti dětem pomáhají stát se lepšími studenty. A to, co se při nich naučí, je připravuje na dobu, kdy samy budou mít rodinu. (Rada z Bible: Filipanům 1:10)

Nesoustřeďte se jenom na výsledky. Dítěti možná dokončení úkolu potrvá déle, než byste si představovali. Taky možná uvidíte, že by se dal zvládnout líp. Odolejte ale nutkání udělat si tu práci sami. Vaším cílem není, aby dítě dosáhlo bezchybného výsledku, ale aby se učilo odpovědnosti a zjistilo, že z práce může mít radost. (Rada z Bible: Kazatel 3:22)

Dejte dítěti tu správnou motivaci. Někteří lidé říkají, že když rodiče dětem za domácí práce platí, vede je to k odpovědnosti. Jiní si myslí, že dítě se pak zaměřuje spíš na to, co může od rodiny získat, než na to, jak může rodině prospět. Taky varují, že ve chvíli, kdy má dítě dost peněz, může dělání domácích prací odmítnout. A to je znamení, že mu domácí práce nepomáhají zlepšovat jeho osobnost. Proto může být lepší brát domácí práce a kapesné jako dvě oddělené věci.