Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Andělé

Andělé

Andělé se objevují v literatuře, ve výtvarných dílech i ve filmech. Kdo vlastně jsou a co dělají?

Kdo jsou andělé?

CO ŘÍKÁ BIBLE

 

Dřív než Bůh vytvořil hmotný vesmír a první lidi, udělal vyšší kategorii inteligentních tvorů. Disponují větší silou než lidé a obývají stejnou říši jako Bůh. Je to říše, kterou lidé nemůžou vidět a nemají do ní přístup. (Job 38:4, 7) Bible tyto nadřazené bytosti nazývá „duchové“ a „andělé“. (Žalm 103:20; 104:4) *

Kolik andělů existuje? Obrovské množství. Kolem Božího trůnu jsou jich „myriády myriád“ neboli „deset tisíc krát desetitisíce“. (Zjevení 5:11; poznámka pod čarou) Pokud máme toto vyjádření chápat doslova, pak jde jejich počet do stovek milionů!

„Viděl jsem a slyšel jsem hlas mnoha andělů kolem trůnu ... a jejich počet byl myriády myriád a tisíce tisíců.“ (Zjevení 5:11)

Co dělali andělé ve starověku?

CO ŘÍKÁ BIBLE

 

Andělé často sloužili jako Boží mluvčí nebo poslové *. V Bibli se o nich také píše, že je Bůh používal k dělání zázraků. Jednoho anděla poslal k Abrahamovi, aby ho ujistil o své přízni a zabránil mu obětovat syna Izáka. (1. Mojžíšova 22:11–18) Jiný anděl se v hořícím keři objevil Mojžíšovi, aby mu řekl něco, co mu mělo změnit život. (2. Mojžíšova 3:1, 2) Když byl prorok Daniel hozen do lví jámy, „Bůh poslal svého anděla a zavřel lvům tlamy“. (Daniel 6:22)

„Nato se [Mojžíšovi] objevil Jehovův anděl v plameni ohně uprostřed trnitého keře.“ (2. Mojžíšova 3:2)

 Co andělé dělají v dnešní době?

CO ŘÍKÁ BIBLE

 

Nemůžeme vědět, co všechno dnes andělé dělají. Bible ale naznačuje, že napomáhají tomu, aby se upřímní lidé dozvěděli víc o Bohu. (Skutky 8:26–35; 10:1–22; Zjevení 14:6, 7)

Jehova v minulosti způsobil, aby se jeho služebníku Jákobovi zdál zvláštní sen. Andělé v něm chodili nahoru a dolů po „schodišti“, které bylo mezi nebem a zemí. (1. Mojžíšova 28:10–12, Slovo na cestu) Tento sen naznačuje, že Bůh Jehova posílá anděly na zem s určitými úkoly, totiž aby pomohli věrným lidem, kteří to zrovna potřebují. (1. Mojžíšova 24:40; 2. Mojžíšova 14:19; Žalm 34:7)

„Viděl schodiště sahající od země až do nebe, po němž vystupovali a sestupovali Boží andělé.“ (1. Mojžíšova 28:12Slovo na cestu)

^ 6. odst. Bible říká, že někteří duchové se proti Bohu vzbouřili, a tyto zlé anděly nazývá „démoni“. (Lukáš 10:17–20)

^ 11. odst. Původní hebrejské a řecké slovo, které je v Bibli použité pro „anděla“, znamená „posel“.