Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | CO KDYŽ JE BIBLE OD BOHA?

Bible – mohla by být od Boha?

Bible – mohla by být od Boha?

VĚŘÍTE tomu, že Bible je od Boha? Nebo si myslíte, že její obsah pochází pouze od lidí?

O tom se už dlouhou dobu vedou debaty, a to dokonce i mezi křesťany. Například v roce 2014 provedl Gallupův ústav ve Spojených státech průzkum, ze kterého vyplynulo, že většina formálních křesťanů souhlasí s tím, že „Bible má nějakou souvislost s Bohem“. Na druhou stranu se asi každý pátý dotazovaný dívá na Bibli jako na knihu „starověkých mýtů, legend, historických událostí a morálních zásad, které napsali lidé“. Je vidět, že hodně lidí nemá jasno v tom, od koho Bible vlastně pochází. Tato kniha ale sama o sobě říká: „Celé Písmo je inspirováno Bohem.“ Nejdřív se proto podívejme, co výraz „inspirováno Bohem“ znamená. (2. Timoteovi 3:16)

KDO JE AUTOREM?

Bibli tvoří 66 malých knih, které v období asi 1 600 let napsalo zhruba 40 lidí. Když ji ale napsali lidé, jak může být „inspirována Bohem“? Tento výraz jednoduše znamená, že zdrojem informací, které jsou v Bibli zapsané, je Bůh. Tato kniha říká: „Lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni svatým duchem.“ (2. Petra 1:21) Jinými slovy Bůh použil svatého ducha, tedy svou aktivní sílu, aby předal své myšlenky pisatelům biblických knih. Dalo by se to přirovnat k tomu, když ředitel diktuje dopis svému asistentovi. Autorem dopisu není ten, kdo ho píše, ale ten, kdo ho diktuje.

Některým pisatelům Bible sdělili informace od Boha andělé. Jiní od něj dostali vidění. V dalších případech Bůh lidem předal svoje poselství ve snu. Někdy Bůh pisatele Bible nechal, aby jeho myšlenky vyjádřili vlastními slovy, a jindy jim dal přesné znění toho, co mají zapsat. V každém případě tito lidé zaznamenávali Boží myšlenky, a ne svoje.

Jak si můžeme být jistí, že pisatele Bible opravdu inspiroval Bůh? Zamysleme se nad třemi oblastmi důkazů, které nás v tom utvrzují.