Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Víra

Víra

Někteří lidé tvrdí, že jsou věřící, ale v podstatě nevědí, co víra vlastně je. Co tedy víra je? A proč je důležitá?

Co je to víra?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Hodně lidí si myslí, že mít víru znamená, že je člověk o něčem přesvědčený, aniž by pro to musel mít důkazy. Někdo například říká, že věří v Boha. Když se ho ale zeptáte proč, možná vám odpoví: „Byl jsem tak vychovaný“ nebo: „Vždycky mě to tak učili.“ V takovém případě ale může být těžké poznat, zda jde o víru, nebo spíš o lehkověrnost.

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Víra je jisté očekávání věcí, na něž je naděje, zřejmý projev skutečností, ačkoli je nelze spatřit.“ (Hebrejcům 11:1) Aby člověk mohl něco s jistotou očekávat, musí pro to mít pádné důvody. Je zajímavé, že slovní spojení „jisté očekávání“ vyjadřuje v původním jazyce víc než pouhý pocit nebo přání. Víra je tedy přesvědčení založené na důkazech.

„Jeho [Boží] neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství.“ (Římanům 1:20)

Proč je víra důležitá?

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Bez víry je nadto nemožné líbit se mu, neboť ten, kdo se přibližuje k Bohu, musí věřit, že je a že se stává dárcem odměny těm, kdo ho s opravdovostí hledají.“ (Hebrejcům 11:6)

Už jsme se zmínili o tom, že hodně lidí věří v Boha jenom proto, že tak byli vychovaní. Bůh ale chce, aby si ti, kdo ho uctívají, byli naprosto jistí, že existuje a že je miluje. To je jedním z důvodů, proč je podle Bible tak důležité Boha upřímně hledat a dobře ho poznat.

„Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8)

 Jak můžete víru získat?

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Víra . . . následuje za slyšeným.“ (Římanům 10:17) Takže prvním krokem k získání víry je, že budete naslouchat tomu, co o Bohu říká Bible. (2. Timoteovi 3:16) Když budete studovat Bibli, získáte odpovědi na důležité otázky, jako například: Kdo je Bůh? Co dokazuje jeho existenci? Opravdu mu na mně záleží? Co Bůh pro lidi plánuje do budoucnosti?

Důkazy, že Bůh existuje, jsou všude kolem nás

Svědkové Jehovovi vám rádi pomůžou Bibli poznat. Na našich webových stránkách jw.org je napsáno: „Svědkové Jehovovi velmi rádi učí druhé o Bibli, ale nikdy nikoho nenutí, aby se také stal svědkem. Naším cílem je seznámit vás s tím, co říká Bible. Plně však uznáváme, že každý člověk má právo si zvolit, čemu bude věřit.“

Když si to shrneme, vaše víra musí být založena na důkazech, které při zkoumání Bible vás osobně přesvědčí, že Bůh existuje. Budete tak jako křesťané z prvního století, kteří „přijali slovo s největší dychtivostí mysli a denně pečlivě zkoumali Písma, zda je tomu tak“. (Skutky 17:11)

„To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3)