Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | PŘEKONÁVÁME JAZYKOVOU BARIÉRU

Překonáváme odvěký problém lidstva

Překonáváme odvěký problém lidstva

NA SVĚTĚ dnes existuje obrovské množství rozmanitých jazyků – je jich kolem 7 000. To může komplikovat cestování, obchodování, vzdělávání i politiku. Není to ale nic nového. Například před asi 2 500 lety perský král Ahasverus (pravděpodobně Xerxes I.) nechal rozeslat úřední nařízení do celé své říše, od Indie po Etiopii. Toto nařízení bylo doručeno do „sto dvaceti sedmi soudních oblastí, do každé soudní oblasti jejím vlastním způsobem psaní a každému lidu jeho vlastním jazykem“. *

Většina dnešních organizací a vlád by se o tak náročný úkol ani nepokoušela. Existuje ale jedna organizace, která něco takového zvládá. Svědkové Jehovovi vydávají časopisy, audionahrávky, videa a mnoho knih včetně Bible ve víc než 750 jazycích. Patří mezi ně také asi 80 znakových jazyků. A pro nevidomé lidi vydávají svědkové publikace v různých formách Braillova písma.

Svědkové Jehovovi navíc na této činnosti nijak nevydělávají. Překladatelé i ostatní, kdo se podílejí na přípravě publikací, jsou dobrovolníci. Proč vlastně překládají do tolika jazyků a jak to dělají?

^ 3. odst. Podívejte se do Bible do Ester 8:9.