Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA

Překonáváme jazykovou bariéru – pohled do zákulisí

Překonáváme jazykovou bariéru – pohled do zákulisí

„Říká se, že neexistuje komplexnější činnost než překládání.“ (The Cambridge Encyclopedia of Language)

NEŽ se začne překládat, je zapotřebí vymyslet, o čem publikace bude. Vše se pečlivě naplánuje, provede se potřebný výzkum a napíše se text. Redakční oddělení ve světovém ústředí v New Yorku dohlíží na to, aby byl text věcně přesný, zněl přirozeně, byl gramaticky správný a nepůsobil zastarale. *

Redakční oddělení pak text pošle stovkám překladatelských týmů po celém světě. Překladatelé obvykle bydlí a pracují tam, kde se mluví jazykem, do kterého překládají. Většinou je to jejich mateřština. Musí ji dobře ovládat, stejně jako jazyk, ve kterém je původní text.

Jak překladatelé obvykle pracují?

Geraint, který žije v Británii, říká: „Při překládání pracujeme v týmu, a proto je důležité dobře spolupracovat. Společně se snažíme vyřešit náročné překladatelské problémy. Když překládáme, nesoustředíme se jenom na jednotlivá slova. Pečlivě zvažujeme, jakou myšlenku má text předat a proč. A stále si připomínáme, komu je článek určen.“

Jaký cíl jako překladatel sledujete?

„Naším cílem je, aby čtenář neměl pocit, že jde o překlad, ale že text byl původně napsaný v jeho mateřštině. Proto se snažíme používat běžné výrazy. Díky tomu čtenář udrží pozornost a čtení pro něj bude příjemné, podobně jako když si vychutnává výborné jídlo.“

Jaké výhody má, když bydlíte v místě, kde se daným jazykem mluví?

„Kontakt s místními lidmi nám moc pomáhá, protože slyšíme, jak se běžně vyjadřují. V praxi si pak můžeme vyzkoušet, jak na ně působí pojmy a vyjádření, které jsme použili. Zjišťujeme, jestli zní přirozeně, srozumitelně a poutavě. To nám pomáhá předat myšlenky, které jsou v původním textu.“

Jak je vaše práce organizovaná?

„Překladatelský tým dostane na starosti určitý projekt. Každý člen týmu si nejdřív přečte anglický text, aby se s ním dobře seznámil. Při tom přemýšlí, jakou má strukturu a komu je určen. Pokládá si otázky: Jaká je hlavní myšlenka článku? Jaké je jeho téma a účel? Co má čtenáři předat? Díky takovým otázkám zapojíme naši představivost.

Potom se členové týmu sejdou a popovídají si o tom, co zjistili. Ujišťují se, jestli textu dobře rozumí, a přemýšlí, jak zachovat myšlenky, které jsou v originále. Cílem je vyvolat ve čtenáři stejnou reakci, jakou zamýšlel vyvolat pisatel původního textu.“

Jak vypadá spolupráce v týmu?

„Chceme, aby čtenář přeloženému textu rozuměl hned po prvním přečtení. Proto každý přeložený odstavec čteme několikrát nahlas.

Překladatel napíše odstavec, který ostatní vidí na svých monitorech. Potom kontrolujeme, jestli překladatel nějaké myšlenky nevynechal nebo nepřidal. Taky dbáme na to, aby text zněl přirozeně a byl gramaticky i pravopisně v pořádku. Pak někdo nahlas odstavec přečte. Když se při čtení u něčeho zarazí, zjišťujeme, v čem je problém. Potom co přeložíme celý článek, jeden člen týmu ho nahlas přečte a ostatní hledají, co by se v textu dalo zlepšit.“

Vypadá to, že je s tím hodně práce . . .

„To jo. A ke konci dne už býváme unavení. K textu se proto vracíme zase ráno, když jsme odpočatí. O několik týdnů později nám redakční oddělení pošle úpravy původního textu, které zaneseme do našeho překladu. Text znovu přečteme a díky časovému odstupu se na něj můžeme podívat z nadhledu a ještě ho vylepšit.“

Které počítačové programy používáte?

„Nejlepší překladatel je člověk, ne počítač. Svědkové Jehovovi ale vytvořili počítačové programy, které pomáhají práci zefektivnit. Jedním z nich je slovník, do kterého si ukládáme často používané pojmy a slovní spojení. Další program nám umožňuje provádět výzkum v publikacích, které už jsme do našeho jazyka přeložili. Díky tomu můžeme zjistit, jak si s určitým problémem překladatelé poradili v minulosti.“

Jak se na svou práci díváte?

„Bereme to jako dárek pro lidi a chceme, aby se jim co nejvíc líbil. Když si představíme, že články v časopise nebo na internetu můžou na čtenáře zapůsobit a změnit jeho život k lepšímu, je to úžasný pocit.“

Užitek na celý život

Publikace, videa a internetové stránky svědků Jehovových obsahují praktické rady, které jsou založené na Bibli. Pro miliony lidí po celém světě jsou k dispozici v jejich jazyce. Důvodem je to, že Bůh, který se jmenuje Jehova, chce, aby se myšlenky z Bible dostaly ke „každému národu a kmenu a jazyku“. * (Zjevení 14:6)

^ 4. odst. Text je připravován v angličtině.

^ 25. odst. Podívejte se na stránky svědků Jehovových www.jw.org, kde můžete najít publikace, audionahrávky a videa ve svém jazyce a stovkách dalších.