Přejít k článku

Přejít na obsah

 5. VĚC

Je prospěšné učit se od dospělých

Je prospěšné učit se od dospělých

KDO BY MĚL DĚTI UČIT?

Děti ve svém životě potřebují dospělé, kteří je budou vést a radit jim. Jako rodiče jste v té nejlepší pozici, abyste tuto roli zastali. Vlastně je to vaše povinnost. Pomáhat a radit vašim dětem ale můžou i jiní dospělí.

PROČ JE VLIV DOSPĚLÝCH DŮLEŽITÝ?

V mnoha zemích děti tráví s dospělými jenom málo času. Jak to?

  • Velkou část dne jsou děti ve škole, kde počet žáků převažuje nad počtem učitelů a dalších dospělých.

  • Po škole se některé děti vrací do prázdného domu nebo bytu, protože oba rodiče musí být v práci.

  • Jedna studie ukázala, že ve Spojených státech tráví děti ve věku od 8 do 12 let každý den průměrně asi šest hodin zábavou u televize a elektronických zařízení. *

Kniha Hold On to Your Kids říká: „Mladí nehledají rady, vzory a pomoc u svých matek, otců, učitelů a dalších zodpovědných dospělých, ale u ... svých vrstevníků.“

JAK DĚTI DOBŘE VÉST

Věnujte jim čas.

BIBLE ŘÍKÁ: „Vychovej chlapce podle cesty, která je pro něho; i když zestárne, neodbočí z ní.“ (Přísloví 22:6)

Děti přirozeně hledají rady a pomoc u rodičů. Odborníci říkají, že dokonce i v době, kdy se z dětí stávají teenageři, si rad od rodičů většinou váží víc než rad od vrstevníků. „Když děti dospívají a prochází ranou dospělostí, rodiče mají dál významný vliv na jejich postoje a chování,“ píše dr. Laurence Steinberg v knize You and Your Adolescent. A dodává: „Dospívající děti zajímá, co si myslíte, a poslouchají, co říkáte, i když ne vždycky to přiznají nebo s vámi ve všem souhlasí.“

Využijte toho, že k vám děti přirozeně vzhlíží. Věnujte jim čas, mluvte s nimi o svých názorech a hodnotách a předávejte jim své zkušenosti.

 Pomáhat může i někdo jiný.

BIBLE ŘÍKÁ: „Moudrý bude ten, kdo se stýká s moudrými.“ (Přísloví 13:20, Slovo na cestu)

Znáte někoho dospělého, kdo by mohl být pro vaše dospívající dítě dobrým rádcem a pomocníkem? Co kdybyste zařídili, aby spolu trávili čas? To samozřejmě neznamená, že byste se měli zbavovat své rodičovské odpovědnosti. Ale pomoc důvěryhodného dospělého, u kterého jste si jistí, že vašemu dítěti neublíží, může vaši výchovu dobře doplňovat. V Bibli se píše o Timoteovi, kterému – dokonce i v dospělosti – hodně dávalo, že může trávit čas s apoštolem Pavlem. A Pavel byl zase rád, že může mít přítele, jako je Timoteus. (Filipanům 2:20, 22)

Dnes už mnohé rodiny nejsou tolik pohromadě jako dřív, protože prarodiče, strýčkové, tety a další příbuzní žijí v různých částech světa. Jestli je to i váš případ, zkuste vytvářet příležitosti, při kterých se vaše dospívající děti můžou učit od dospělých, kteří mají vlastnosti, jaké byste u svých dětí rádi viděli.

^ 9. odst. Ze studie taky vyplynulo, že mladí ve věku od 13 do 19 let takto stráví průměrně téměř devět hodin denně. V těchto statistikách není zahrnutý čas, který děti a teenageři tráví na internetu ve škole nebo při dělání domácích úkolů.