Přejít k článku

Přejít na obsah

 6. VĚC

Je potřeba mít morální hodnoty

Je potřeba mít morální hodnoty

CO JSOU MORÁLNÍ HODNOTY?

Lidé s vysokými morálními hodnotami umí jasně rozlišit, co je dobré a špatné. Jejich vnímání dobrého a špatného se nemění v závislosti na jejich momentálních pocitech. Je založené na souboru pevných zásad, které ovlivňují jejich jednání – a to i tehdy, když je nikdo nevidí.

PROČ JSOU MORÁLNÍ HODNOTY DŮLEŽITÉ?

Děti jsou bombardované zkreslenými názory na morálku. Dostávají se k nim přes spolužáky, hudbu nebo různé filmy a televizní pořady. Pod vlivem takových názorů můžou děti začít pochybovat o morálních zásadách, kterým je učí rodiče.

Platí to hlavně o náctiletých. Kniha Beyond the Big Talk říká, že děti v tomto věku „musí chápat, že vrstevníci a média na ně budou vyvíjet intenzivní tlak, aby chtěly být oblíbené a přizpůsobily tomu svoje chování. Proto se potřebují naučit rozhodovat v souladu se svými hodnotami a přesvědčením, i když to může znamenat jít proti kamarádům.“ Je jasné, že takové věci musí rodiče svoje děti začít učit ještě předtím, než se z nich stanou teenageři.

JAK NAUČIT DĚTI MORÁLNÍM HODNOTÁM

Vštěpujte jim, co je dobré a špatné.

BIBLE ŘÍKÁ: „[Zralí lidé] cvičili svou vnímavost, aby rozlišovali mezi správným a nesprávným.“ (Hebrejcům 5:14)

 • Pomáhejte dítěti vytvořit si „morální slovníček“. Na každodenních situacích jim ukazujte různé kontrasty: „Tohle je poctivé, tohle nepoctivé.“ „Tohle je laskavé, tohle nelaskavé.“ „Takhle se chová pokorný člověk, takhle pyšný člověk.“ Časem dítě pochopí, jak se chovají lidé s vysokými morálními hodnotami.

 • Vysvětlujte důvody, proč je něco dobré nebo špatné. Můžete dítěti položit otázky jako třeba: Proč vždycky stojí za to být poctivý? Jak může lhaní poškodit přátelství? Proč není správné krást? Snažte se zapůsobit na jeho rozvíjející se svědomí a logické myšlení.

 • Vyzdvihujte pozitivní výsledky toho, že se člověk drží vysokých morálních hodnot. Můžete říct: „Když budeš poctivý, druzí ti budou důvěřovat“ nebo „Když budeš laskavý, lidé s tebou budou rádi.“

 Snažte se, aby morální zásady charakterizovaly celou vaši rodinu.

BIBLE ŘÍKÁ: „Prokazujte, co sami jste.“ (2. Korinťanům 13:5)

 • Morální zásady, které svoje dítě učíte, by měla dodržovat celá rodina. Pak můžete popravdě říct:

  • „V naší rodině nelžeme.“

  • „Nebijeme druhé a nekřičíme na ně.“

  • „Jeden druhého neurážíme.“

Vaše dítě uvidí, že morální zásady nejsou jenom pravidla, kterými se musí řídit, ale že vaši rodinu charakterizují.

 • Často si s dítětem o morálních hodnotách vaší rodiny povídejte. Používejte každodenní situace jako názorné příklady. Můžete taky porovnávat vaše hodnoty s těmi, o kterých se dítě dozvídá v televizi nebo ve škole. Pokládejte mu otázky jako třeba: „Co bys udělal ty?“, „Jak by se podle tebe v takové situaci zachovala naše rodina?“

Posilujte v dětech odhodlání držet se morálních zásad.

BIBLE ŘÍKÁ: „Držte se dobrého svědomí.“ (1. Petra 3:16)

 • Chvalte dítě za dobré chování. Když se dítě v nějaké situaci přidrží vysokých morálních hodnot, pochvalte ho za to a vysvětlete mu, proč to bylo dobře. Například můžete říct: „Byl jsi poctivý. Jsem na tebe hrdý.“ Když se dítě přizná, že něco provedlo, nejdřív ho pochvalte za jeho upřímnost a teprve potom vyvoďte z jeho chyby nějaké důsledky.

 • Nepřehlížejte špatné chování. Pomozte dítěti, aby dokázalo přijmout odpovědnost za svoje jednání. Mělo by vědět, co udělalo špatně a jak jeho chování vybočuje z hodnot, kterými se vaše rodina řídí. Někteří rodiče svoje děti za špatné chování nenapomínají, protože nechtějí, aby kvůli tomu byly skleslé. Když si ale s dítětem o jeho chování promluvíte, pomůže mu to, aby se jeho svědomí učilo citlivě rozlišovat dobré od špatného.