Přejít k článku

Přejít na obsah

 1. VĚC

K čemu je dobré sebeovládání

K čemu je dobré sebeovládání

CO JE SEBEOVLÁDÁNÍ?

K sebeovládání patří, že člověk dokáže

  • čekat a nemít všechno hned

  • odolat různým touhám a nutkáním

  • dokončit nezábavné úkoly

  • upřednostnit zájmy druhých

PROČ JE SEBEOVLÁDÁNÍ DŮLEŽITÉ?

Děti, které se umí ovládat, dokážou odolat pokušení udělat něco špatného, i když by je to možná lákalo. Naopak u dětí, které jsou na tom se sebeovládáním hůř, je pravděpodobnější, že budou

  • mít sklon k agresivitě

  • mít deprese

  • kouřit, opíjet se nebo brát drogy

  • nezdravě jíst

Jedna studie ukázala, že děti s větším sebeovládáním mívají v dospělosti méně problémů se zdravím, s penězi i se zákonem. Profesorka Angela Duckworthová z Pensylvánské univerzity z této studie vyvodila závěr: „Vypadá to, že sebeovládání není nikdy dost.“

JAK NAUČIT DĚTI SEBEOVLÁDÁNÍ

Naučte se říkat ne a stát si za tím.

BIBLE ŘÍKÁ: „Ať vaše slovo Ano znamená ano, vaše Ne ne.“ (Matouš 5:37)

Malé děti někdy chtějí vyzkoušet, jak vážně rodič svoje slova myslí, a tak se začnou hlasitě vztekat – možná dokonce na veřejnosti. Když rodič ustoupí, dítě zjistí, že záchvat vzteku je dobrý způsob, jak ne změnit na ano.

Na druhou stranu, když rodič řekne ne a stojí si za tím, dítě se naučí jednu základní životní pravdu – že vždycky nedostaneme to, co chceme. „Lidé, kteří tuto skutečnost pochopí, jsou paradoxně šťastnější,“ napsal dr. David Walsh. „Svým dětem nijak nepomůžeme, když je naučíme, že všechno, co si přejí, jim svět okamžitě naservíruje na stříbrném podnose.“ *

Když svému potomkovi už teď říkáte ne, pomůže mu to, aby později v životě dokázal říct ne sám sobě – třeba až ho budou lákat drogy, předmanželský sex a podobné věci.

 Naučte děti, že každý skutek má pozitivní nebo negativní důsledky.

BIBLE ŘÍKÁ: „Cokoli člověk rozsévá, to také sklidí.“ (Galaťanům 6:7)

Vaše dítě potřebuje pochopit, že každý čin má svoje důsledky, takže nedostatek sebeovládání pro něj bude mít nepříjemný dopad. Například pokud váš syn často nedokáže krotit svůj vztek, druzí se mu možná radši budou vyhýbat. Pokud se naopak naučí nenechat se vyprovokovat – nebo třeba trpělivě naslouchat a neskákat druhým do řeči – ostatní s ním budou rádi. Pomozte dítěti pochopit, že když se bude snažit ovládat, povede se mu v životě mnohem líp.

Naučte děti správně si stanovit priority.

BIBLE ŘÍKÁ: „[Ujišťujte se] o důležitějších věcech.“ (Filipanům 1:10)

Sebeovládání není jenom o tom nedělat špatné věci. Znamená to taky dělat věci, které jsou potřeba, i když nemusí být zrovna zábavné. Je dobré, když se vaše dítě naučí stanovit si priority a potom se podle toho řídit. Veďte ho k tomu, aby důležité věci udělalo ze všeho nejdřív. Například by mělo udělat domácí úkoly a teprve potom se věnovat zábavě.

Dávejte dobrý příklad.

BIBLE ŘÍKÁ: „Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám.“ (Jan 13:15, Bible21)

Vaše dítě vidí, jak reagujete v nepříjemných nebo stresujících situacích. Ukazujte mu svým příkladem, že se sebeovládáním jdou věci líp. Například když dítě zkouší vaši trpělivost, rozčílíte se na něj, nebo dokážete zůstat klidní?

^ 20. odst. Z knihy No: Why Kids—of All Ages—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It.