Přejít k článku

Přejít na obsah

 4. VĚC

Jak být zodpovědný

Jak být zodpovědný

CO TO ZNAMENÁ BÝT ZODPOVĚDNÝ?

Zodpovědní lidé jsou spolehliví. Svědomitě pracují na zadaných úkolech a dokončují je včas.

Zodpovědnosti se můžou začít učit už hodně malé děti, i když toho ještě nezvládnou tolik. Kniha Parenting Without Borders říká: „Když je dítěti 15 měsíců, začíná být schopné nějakým způsobem spolupracovat a zhruba v 18 měsících se v něm probouzí touha zapojit se do činností, které kolem sebe vidí.“ Kniha pokračuje: „V mnoha kulturách je běžné, že ochotu dětí zapojit se do práce začínají rodiče podporovat hlavně ve věku od pěti do sedmi let. I takto malé děti jsou schopné zdatně pomáhat s mnoha domácími pracemi.“

PROČ JE DŮLEŽITÉ BÝT ZODPOVĚDNÝ?

Možná už jste slyšeli o „bumerangové generaci“. Jde o mladé lidi, kteří po dosažení dospělosti odejdou z domova a snaží se žít samostatně, ale pak se nezvládnou vypořádat s existenčními problémy a vrátí se k rodičům. Někdy to tak dopadne proto, že je nikdo nenaučil hospodařit s penězi, starat se o domácnost nebo být v každodenním životě zodpovědný.

Je tedy nejlepší, když své děti už teď připravujete na odpovědnosti, které je čekají v dospělosti. „Určitě byste je nechtěli vést tak, že na vás budou až do osmnácti závislé, a potom je katapultovat do reálného světa,“ říká kniha How to Raise an Adult.

JAK NAUČIT DĚTI ZODPOVĚDNOSTI

Dávejte jim domácí práce.

BIBLE ŘÍKÁ: „Každá námaha přinese prospěch.“ (Přísloví 14:23, Český studijní překlad)

Malé děti jsou nadšené, když můžou rodičům s něčím pomáhat. Této jejich přirozené touhy můžete využít a přidělovat jim v domácnosti různé práce.

Některým rodičům se do toho nechce. Říkají, že jejich děti si každý den nosí ze školy hromadu úkolů, tak proč je ještě zatěžovat dalšími věcmi.

Když ale děti dělají domácí práce, je pravděpodobnější, že jim škola půjde líp, protože se doma naučí přijímat a dokončovat zadané úkoly. Kniha Parenting Without Borders navíc říká, že „když u malých dětí ignorujeme jejich touhu pomáhat, začnou si myslet, že přispívat ke společnému úsilí není důležité... Také začnou očekávat, že druzí budou dělat věci za ně.“

Jak vyplývá z této citace, domácí práce děti učí, aby byly spíš těmi, kdo dávají a pomáhají, než těmi,  kdo berou a nechávají si sloužit. Díky domácím pracím si děti uvědomují, že mají v rodině svoje důležité místo – a že vůči ní mají i určitou odpovědnost.

Naučte děti přijmout odpovědnost za svoje chyby.

BIBLE ŘÍKÁ: „Naslouchej radě a přijímej ukázňování, abys v budoucnosti zmoudřel.“ (Přísloví 19:20)

Když vaše dítě udělá nějakou chybu – třeba když nechtěně poničí majetek někoho jiného – nesnažte se ji zatajit. Děti jsou schopné nést následky svého jednání. V tomto případě to znamená, že se omluví, a možná dokonce škodu nahradí.

Když dítě pochopí, že za svoje chyby a selhání nese odpovědnost, pomůže mu to

  • být poctivé a upřímné

  • nesvalovat vinu na druhé

  • nevymlouvat se

  • omluvit se, když je to namístě