Přejít k článku

Přejít na obsah

 3. VĚC

Jak být houževnatý

Jak být houževnatý

CO JE HOUŽEVNATOST?

Houževnatý člověk dokáže překonávat překážky a vzpamatovat se ze zklamání. Houževnatost se získává zkušenostmi. Stejně jako se dítě nemůže naučit chodit bez toho, aby občas spadlo, člověk se nemůže naučit úspěšně procházet životem bez toho, aby občas zažil nějaké problémy.

PROČ JE HOUŽEVNATOST DŮLEŽITÁ?

Některé děti jsou hodně špatné z toho, když se jim něco nepovede, procházejí těžkou situací nebo je někdo upozorní na jejich chyby. Jiné v takové chvíli úplně rezignují. Je ale potřeba, aby pochopily, že:

Houževnatost vašemu dítěti pomůže, aby se dokázalo různým životním situacím postavit čelem.

JAK NAUČIT DĚTI HOUŽEVNATOSTI

Když se jim něco nepovede.

BIBLE ŘÍKÁ: „Spravedlivý ... může padnout i sedmkrát, a jistě vstane.“ (Přísloví 24:16)

Pomozte dítěti, aby dokázalo zhodnotit vážnost situace. Třeba se může stát, že ve škole zkazí test. Jak to ponese? Mohlo by z toho být na dně a říkat: „Mně se nikdy nic nepovede!“

Když chcete dítě naučit houževnatosti, pomozte mu vymyslet plán, jak může danou věc příště zvládnout líp. Díky tomu bude mít nad problémem kontrolu, místo aby se stalo jeho obětí.

Zároveň si dejte pozor, abyste problém neřešili za dítě. Pomozte mu přijít na to, jak ho může vyřešit samo. Například se ho můžete zeptat: „Co můžeš udělat, abys probíranou látku líp pochopil?“

Když se děti ocitnou v těžké situaci.

BIBLE ŘÍKÁ: „Nevíte, jaký bude váš život zítra.“ (Jakub 4:14)

Život je nepředvídatelný. Kdo je dnes bohatý, může být zítra chudý, a kdo je dnes zdravý, může být  zítra nemocný. „Rychlý nemusí zvítězit v běhu, hrdina nemusí vyhrát boj,“ píše se v Bibli. „Všechny je totiž postihuje čas a nepředvídaná událost.“ (Kazatel 9:11; Slovo na cestu)

Je správné, že děláte maximum, abyste své dítě chránili před nebezpečím. Přesto není možné, abyste ho uchránili před vším špatným, co ho může potkat.

Pochopitelně ještě není dost staré, aby mohlo ztratit práci nebo mít finanční problémy. Můžete mu ale pomoct, aby se dokázalo vypořádat s jinými náročnými situacemi – třeba se ztrátou kamaráda nebo smrtí někoho z rodiny. *

Když se děti setkají s konstruktivní kritikou.

BIBLE ŘÍKÁ: „Poslechni radu..., abys byl příště moudřejší.“ (Přísloví 19:20, Bible21)

Konstruktivní kritika není šikanování. Je to upozornění na jednání nebo postoj, které je potřeba změnit.

Když dítě naučíte, aby dokázalo oprávněnou kritiku přijmout, oba si ušetříte mnoho bolesti. John, který má tři děti, říká: „Když rodiče pořád žehlí průšvihy svých dětí, děti se ze svých chyb nikdy nepoučí. Budou se plácat v jednom problému za druhým a vy budete celý život běhat za nimi a hasit požáry, které způsobily. Zkazíte tím život jak dětem, tak sobě.“

Jak můžete dítěti pomoct, aby si konstruktivní kritiku vzalo k srdci? Když se s ní setká – ať už ve škole, nebo kdekoli jinde – odolejte nutkání hned prohlásit, že je nespravedlivá. Místo toho se ho můžete zeptat:

  • „Proč myslíš, že ti to ten člověk řekl?“

  • „Jak se v té věci můžeš zlepšit?“

  • „Co uděláš, až budeš v takové situaci příště?“

Pamatujte, že konstruktivní kritika je pro vaše dítě užitečná, a to nejenom teď, ale i do budoucna.

^ 21. odst. Viz článek „Pomozte svému dítěti překonat zármutek“ ve Strážné věži z 1. července 2008.