Přejít k článku

Přejít na obsah

Výchova vede dítě správným směrem, podobně jako kormidlo udržuje loď ve správném kurzu

PRO RODIČE

6. Výchova

6. Výchova

CO TO ZNAMENÁ

Výchova znamená, že rodič dítě vede a učí ho správně jednat. Někdy s tím souvisí, že je nutné dítě ukáznit, když dělá něco špatně. Hlavně je ale potřeba dítě učit, aby se dokázalo dobře rozhodovat a tak problémům předcházelo.

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ

V posledních desetiletích někteří rodiče svým dětem nestanovují téměř žádné hranice. Bojí se totiž, že kdyby museli děti za jejich překračování trestat, snižovali by tím jejich sebedůvěru. Moudří rodiče ale dětem stanovují rozumná pravidla a vedou je k tomu, aby je dodržovaly.

„Děti potřebují hranice. To jim pomůže, aby z nich vyrostli zodpovědní dospělí. Bez výchovy jsou jako nikým neřízená loď, která časem ztratí kurz, nebo se dokonce převrhne.“ (Pamela)

JAK NA TO

Buďte důslední. Pokud se dítě neřídí vašimi pravidly, vyvoďte z toho důsledky. Na druhou stranu, když je dodržuje, nezapomeňte ho pochválit.

„Často děti chválím za to, že jsou poslušné, i když žijí ve světě, kde je poslušnosti tak málo. Pak je pro ně jednodušší přijmout trest, který je někdy potřeba.“ (Christine)

BIBLE ŘÍKÁ: „Co člověk zasévá, to také sklidí.“ (Galaťanům 6:7)

Buďte rozumní. Když dítě něco provede, berte v úvahu jeho věk a schopnosti a také závažnost situace. Trest je obvykle nejúčinnější, když souvisí s tím, co dítě udělalo. Když například nedodrží pravidla ohledně používání telefonu, je možné mu ho na určitou dobu zabavit nebo nějak omezit jeho používání. Zároveň nedělejte z maličkostí, které vás rozčilují, obrovský problém.

„Snažím se rozlišit, jestli moje dítě neposlechlo úmyslně, nebo jestli jenom udělalo chybu v úsudku. Je rozdíl mezi špatným sklonem, který je potřeba odstranit, a chybou, na kterou stačí upozornit.“ (Wendell)

BIBLE ŘÍKÁ: „Neprovokujte své děti, aby nebyly sklíčené.“ (Kolosanům 3:21, poznámka pod čarou)

Buďte milujícími rodiči. Pro děti je mnohem snazší přijmout ukáznění a zařídit se podle něj, když vědí, že to rodiče dělají z lásky.

„Když náš syn něco provedl, ujistili jsme ho, že jsme hrdí na všechna dobrá rozhodnutí, která do té doby udělal. Vysvětlili jsme mu, že ta chyba mu nepokazí dobré jméno, pokud ji napraví. A taky jsme ho ujistili, že mu s tím rádi pomůžeme.“ (Daniel)

BIBLE ŘÍKÁ: „Láska je trpělivá a laskavá.“ (1. Korinťanům 13:4)