Přejít k článku

Přejít na obsah

Když budeš vědět, jakým chceš být člověkem, ustojíš i silnou bouři

PRO MLADÉ

9. Osobnost

9. Osobnost

CO TO ZNAMENÁ

K tvojí osobnosti patří tvoje hodnoty, názory a vlastnosti. Dalo by se říct, že osobnost je všechno, co z tebe dělá člověka, jakým jsi.

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ

Když budeš mít jasno v tom, jakým chceš být člověkem, dokážeš se za svoje názory postavit, místo aby ses nechal ovládat kamarády a spolužáky.

„Hodně lidí je jako figuríny, které jsou vidět ve výlohách. Ty si nevybírají, jaké oblečení na sobě budou mít. Vybírá jim ho někdo jiný.“ (Adrian)

„Naučila jsem se postavit za to, co je správné, i ve chvílích, kdy to není jednoduché. Opravdové přátele poznám podle toho, jak se chovají a jak se chovám já, když jsem s nimi.“ (Courtney)

BIBLE ŘÍKÁ: „Už se nenechte tvarovat tímto světem, ale přeměňujte se přetvářením své mysli.“ (Římanům 12:2)

JAK NA TO

Ujasni si, jakou osobnost máš a jakou bys chtěl mít. Zjistíš to, když se zamyslíš nad svými silnými a slabými stránkami a nad svými názory. Můžeš začít tím, že si odpovíš na následující otázky.

Silné stránky: Na co mám talent a co umím? Jaké dobré vlastnosti mám? (Například: Jsem dochvilný? Dokážu se ovládat? Jsem pracovitý? Jsem štědrý?) Jaké dobré věci dělám?

TIP: Nemůžeš u sebe přijít na nic pozitivního? Zeptej se rodičů nebo dobrého kamaráda, jaké silné stránky na tobě vidí a jakými konkrétními způsoby se u tebe projevují.

BIBLE ŘÍKÁ: „Ať každý zkoumá své vlastní skutky. Potom bude jeho radost vyplývat z toho, co dělá on sám, a ne ze srovnání s někým jiným.“ (Galaťanům 6:4)

Slabé stránky: Na kterých stránkách svojí osobnosti potřebuju obzvlášť zapracovat? V jakých situacích mě nejvíc láká udělat něco špatného? V čem bych potřeboval větší sebeovládání?

BIBLE ŘÍKÁ: „Pokud tvrdíme: ‚Nemáme žádný hřích‘, klameme sami sebe.“ (1. Jana 1:8)

Názory: Jakými morálními zásadami se řídím a proč? Věřím v Boha? Jaké důkazy mě přesvědčují, že existuje? Jaké chování považuju za nesprávné a proč? Co podle mě přinese budoucnost?

BIBLE ŘÍKÁ: „Schopnost přemýšlet nad tebou bude bdít a dobrý úsudek tě bude střežit.“ (Přísloví 2:11)