Přejít k článku

Přejít na obsah

Toledo je krásnou ukázkou španělské kultury a historie. Od roku 1986 je na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví a je oblíbenou zastávkou turistů

ZEMĚ A LIDÉ

Na návštěvě ve Španělsku

Na návštěvě ve Španělsku

ŠPANĚLSKO je rozmanitá země, ať už se jedná o krajinu, nebo obyvatele. Velkou část území tvoří pšeničná pole, vinice a olivové háje. Na jihu dělí španělskou pevninu od Afriky pouhých 14 kilometrů.

Do tohoto jihozápadního koutu Evropy přišli v průběhu historie lidé z mnoha národů, například Féničané, Řekové a Kartaginci. Když toto území ve 3. století př. n. l. dobyli Římané, pojmenovali ho Hispánie. Potom ho obsadili Vizigóti a taky Maurové. Všichni tam zanechali něco ze své kultury.

V roce 2015 navštívilo Španělsko víc než 68 milionů lidí. Většina z nich přijíždí za sluncem, zlatavými plážemi nebo uměleckými a architektonickými památkami. Hodně návštěvníků taky láká španělská kuchyně. Mezi typická jídla patří mořské plody, sušená šunka, dušená jídla, saláty a zelenina připravená na olivovém oleji. Proslulé jsou taky španělské omelety, paella a tapas.

Mariscada, tradiční jídlo z mořských plodů

Tanec flamenco

Španělé jsou otevření a přátelští. Většina z nich se hlásí k římskokatolické církvi, ale poměrně málo jich chodí do kostela. V posledních letech se do Španělska přistěhovalo hodně lidí z Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Mnoho z nich si rádo povídá o svých náboženských názorech a zvycích. Díky takovým rozhovorům jim svědkové Jehovovi můžou ukázat, co o různých věcech říká Bible.

V roce 2015 se víc než 10 500 svědků podílelo na stavbě nebo rekonstrukci 70 budov, kde se svědkové scházejí k uctívání Boha. V některých případech jim místní úřady zdarma poskytly pozemek. Aby svědkové Jehovovi pomohli přistěhovalcům, pořádají shromáždění nejen ve španělštině, ale i ve 30 dalších jazycích. V roce 2016 se víc než 186 000 lidí zúčastnilo mimořádné události, při které si svědkové každý rok připomínají smrt Ježíše Krista.