Přejít k článku

Přejít na obsah

PRO RODINY | MLADÍ LIDÉ

Když ti zemře někdo z rodičů

Když ti zemře někdo z rodičů

CO NĚKTEŘÍ ZAŽILI

Dami bylo šest, když její táta zemřel na aneuryzma. Derrickovi v devíti letech zemřel táta na onemocnění srdce. A Jeannie bylo sedm, když její maminka prohrála boj s rakovinou. *

Tito tři mladí lidé už v dětství zažili, jak hrozné je ztratit někoho blízkého. Stalo se něco podobného i tobě? Pokud ano, tenhle článek ti může pomoct se s tím líp vyrovnat. * Nejdřív se ale podívejme na několik faktů.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Ztrátu blízkého každý prožívá jinak. Znamená to, že smutek se u tebe možná bude projevovat úplně jinak než u ostatních. Kniha Helping Teens Cope With Death říká: „To, jak se lidé vyrovnávají se smrtí někoho blízkého, neprobíhá podle přesně daného scénáře nebo souboru pravidel.“ Důležité je, aby v sobě člověk smutek nedusil. Proč?

Potlačování smutku může být škodlivé. Jeannie, o které jsme se už zmínili, říká: „Myslela jsem si, že musím být silná a postarat se o mladší sestru. Všechny svoje pocity jsem proto skrývala hluboko uvnitř. Vlastně až dodnes mám sklon v sobě negativní emoce potlačovat, i když to není dobré.“

Odborníci mají stejný názor. V knize The Grieving Teen se píše: „Člověk nemůže svoje emoce potlačovat nebo popírat navěky. Vyplavou na povrch, když to nejmíň čeká, a to buď v podobě nervového zhroucení, nebo zdravotních problémů.“ Navíc ve snaze potlačit svoji bolest lidé často sáhnou po alkoholu nebo drogách.

Člověk může prožívat zmatek. Například někteří se na toho, kdo zemřel, zlobí za to, že je opustil. Jiní obviňují Boha, že jeho smrti nějak nezabránil. Hodně lidí si taky vyčítá, co svému blízkému udělali nebo řekli, a trápí je, že už to teď nemůžou napravit.

Je vidět, že po smrti někoho blízkého se musíš vyrovnat se spoustou složitých emocí. Co ti pomůže to zvládnout?

CO MŮŽEŠ DĚLAT

S někým o tom mluv. V tak těžkém období možná budeš mít sklon se uzavřít sám do sebe. Když ale řekneš někomu z rodiny nebo dobrému kamarádovi, jak se cítíš, pomůže ti to, abys svoje pocity zvládnul a nesemlelo tě to. (Rada z Bible: Přísloví 18:24)

Pořiď si deník. Piš si do něj o rodičovi, o kterého jsi přišel. Jakou nejhezčí vzpomínku na něj máš? Jaké měl hezké vlastnosti? V čem bys chtěl být jako on?

Možná bojuješ s negativními myšlenkami. Například nemůžeš přestat myslet na to, že jsi svému rodiči krátce před jeho smrtí řekl něco, co mu ublížilo. V tom případě si napiš, jak se cítíš a proč. Třeba: „Cítím se provinile, protože před tím, než táta zemřel, jsme se pohádali.“

Potom přemýšlej, jestli si to opravdu máš vyčítat. Kniha The Grieving Teen říká: „To, že nebudeš mít možnost se omluvit, jsi nemohl vědět, tak se z toho neobviňuj. ... Je nerealistické od někoho očekávat, že nikdy neřekne nebo neudělá něco, za co by se musel později omluvit.“ (Rada z Bible: Job 10:1)

Pečuj o sebe. Dostatečně odpočívej, cvič a dobře jez. Jestli na jídlo nemáš ani pomyšlení, dávej si místo hlavních jídel během dne zdravé svačinky. Takhle se stravuj do doby, než se tvoje chuť k jídlu vrátí do normálu. Nezaháněj smutek nezdravým jídlem nebo alkoholem – ty akorát všechno zhorší.

Modli se k Bohu. V Bibli se píše, že Bohu můžeš říct o všem, co tě trápí, a on ti dá sílu to zvládnout. (Žalm 55:22) Modlitba není jenom nějaká berlička. Můžeš tak doopravdy mluvit s Bohem, který „nás utěšuje ve všem našem soužení“. (2. Korinťanům 1:3, 4)

Bůh tě může utěšit například pomocí svého Slova, Bible. Co kdyby ses do ní zkusil podívat? Dozvíš se z ní, co je po smrti, a taky to, že mrtví budou jednou vzkříšeni. * (Rada z Bible: Žalm 94:19)

^ 4. odst. Víc o tom, co Dami, Derrick a Jeannie zažili, si můžeš přečíst v následujícím článku.

^ 5. odst. I když se v tomhle článku mluví o smrti někoho z rodičů, uvedené rady se dají využít i v případě, když někomu zemře sourozenec nebo kamarád.

^ 19. odst. Podívej se do 16. kapitoly knihy Otázky mladých lidí – Praktické odpovědi, 1. díl. Můžeš si ji zdarma stáhnout na stránkách jw.org v sekci PUBLIKACE.