Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Úzkost

Úzkost

Úzkost má dvě tváře. Může být zatěžující, ale i užitečná. Bible nám pomáhá tyto dvě tváře rozlišit.

Je normální cítit úzkost?

REALITA

Úzkost se projevuje tak, že člověk má pocity tísně, je nervózní nebo má strach. Žijeme ve světě, kde není moc jistoty, a proto může úzkost přepadnout kohokoli z nás.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Král David napsal: „Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek?“ (Žalm 13:3, Bible21) Co Davidovi pomohlo, aby se se svými pocity vypořádal? Modlil se k Bohu a se vším se mu svěřoval. Plně důvěřoval, že mu Bůh projeví věrnou lásku. (Žalm 13:5; 62:8) K tomu, abychom mu svěřili svoje problémy, nás Bůh přímo vybízí. V 1. Petra 5:7 se píše, že na něj máme uvrhnout „všechnu svou úzkost, protože o [nás] pečuje“.

Přehnanou starost o své blízké můžete zmírnit tak, že pro ně budete něco dělat

Pro zmírnění úzkosti ale často můžeme něco udělat. Například biblický pisatel Pavel cítil „úzkost o všechny sbory“, a proto se ze všech sil snažil spolukřesťanům pomáhat a povzbuzovat je. (2. Korinťanům 11:28) V jeho případě tedy byla úzkost užitečná, protože ho motivovala, aby dělal něco pro druhé. A stejně to můžeme dělat i my. Kdyby to bylo naopak, tedy kdybychom pro druhé nic nedělali, ukazovalo by to, že se o ně ve skutečnosti moc nezajímáme. (Přísloví 17:17)

„Nebudete s osobním zájmem upírat oči jen na své vlastní záležitosti, ale . . . i na záležitosti ostatních.“ (Filipanům 2:4)

 Jak se vypořádat s přílišnou úzkostí

REALITA

Lidé se můžou trápit třeba kvůli chybám z minulosti, strachu z budoucnosti nebo kvůli penězům. *

CO ŘÍKÁ BIBLE

Výčitky kvůli chybám z minulosti: Než se někteří lidé v prvním století stali křesťany, byli to opilci, vyděrači nebo zloději a vedli nemravný sexuální život. (1. Korinťanům 6:9–11) Ale spíš než aby se pořád dokola zabývali svojí minulostí, změnili se a důvěřovali, že jim Bůh odpustí. Je totiž velmi milosrdný. Žalm 130:4 o něm říká: „U tebe je pravé odpouštění.“

Starosti o to, co bude: Ježíš Kristus řekl: „Nikdy . . . nebuďte úzkostliví o příští den, neboť příští den bude mít své vlastní úzkostné starosti.“ (Matouš 6:25, 34) Co tím chtěl říct? Řešte starosti daného dne. Nepřidávejte k nim ty, které budete muset řešit zítra. Může to zastřít váš dobrý úsudek a je pak pravděpodobnější, že uděláte nějaké zbrklé rozhodnutí. Taky myslete na to, že mnohé starosti se nakonec stejně ukážou jako neopodstatněné.

Starosti o peníze: Jeden moudrý člověk se modlil k Bohu: „Nedávej mi chudobu ani bohatství.“ (Přísloví 30:8) Chtěl být spokojený s tím, co má. A přesně to se Bohu líbí. V Hebrejcům 13:5 čteme: „Ať je váš způsob života oproštěn od lásky k penězům, zatímco jste spokojeni s přítomnými věcmi. Vždyť [Bůh] řekl: ‚Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám.‘“ Stává se, že peníze člověka zklamou. Bůh ale na rozdíl od peněz nikdy nezklame ty, kdo v něj důvěřují a žijí skromně.

„Neviděl [jsem] nikoho spravedlivého úplně opuštěného, ani jeho potomstvo, jak hledá chléb.“ (Žalm 37:25)

Bude někdy úzkost věcí minulosti?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

„Vstupujeme do nové éry úzkosti,“ napsala novinářka Harriet Greenová v roce 2008 v listu The Guardian. A v roce 2014 Patrick O’Connor v deníku The Wall Street Journal napsal, že „u Američanů dosahuje úzkost rekordního stupně“.

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Obava v srdci člověka zdrcuje, ale dobré slovo mu dává radost.“ (Přísloví 12:25, Český studijní překlad) Obzvlášť „dobré slovo“ obsahuje dobrá zpráva o tom, že přijde Boží království. (Matouš 24:14) Toto království neboli Boží vláda už brzy udělá něco, co bychom sami nikdy nedokázali – odstraní veškeré příčiny úzkosti, včetně nemocí a smrti. Bůh nám „setře . . . každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest“. (Zjevení 21:4)

„Kéž vás Bůh, který dává naději, naplní vší radostí a pokojem, tím, že [v něj] věříte.“ (Římanům 15:13)

^ 10. odst. Pokud někdo trpí vážnou úzkostnou poruchou, je dobré vyhledat lékařskou pomoc. Časopis Probuďte se! nedoporučuje žádnou konkrétní terapii nebo léčbu.