Přejít k článku

Přejít na obsah

Moudré rady pro rodiny

Moudré rady pro rodiny

Manželství a děti jsou krásným darem od našeho Stvořitele. Přeje si, abychom měli šťastnou rodinu. Do svaté knihy, kterou kdysi lidem dal, nechal zapsat rady, které i dnešním rodinám můžou pomoct, aby byly šťastnější a spokojenější. Podívejte se na některé z nich.

Manželé, milujte svoji manželku

„Stejně tak by měli manželé milovat své manželky jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou manželku, miluje sebe. Nikdo přece nikdy neměl nenávist ke svému tělu, ale živí ho a něžně o něj pečuje.“ (EFEZANŮM 5:28, 29)

Muž je hlavou rodiny. (Efezanům 5:23) Dobrý manžel ale není hrubý ani příliš náročný. Své manželky si váží a dobře se o ni stará jak po materiální, tak po citové stránce. Chce, aby byla šťastná, a netrvá vždy na tom, aby bylo po jeho. (Filipanům 2:4) Říká jí, co si myslí a co cítí, a naslouchá jí, když mluví ona. Nechová se k manželce drsně a neubližuje jí ani fyzicky, ani psychicky. (Kolosanům 3:19)

Manželky, respektujte svého manžela

„Manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu.“ (EFEZANŮM 5:33)

Když manželka respektuje svého manžela a podporuje jeho rozhodnutí, přispívá k tomu, aby v rodině byla dobrá atmosféra. Pokud její manžel udělá chybu, je taktní, neshazuje ho a nerozčiluje se na něj. (1. Petra 3:4) A když s ním potřebuje řešit nějaký problém, vybere si pro to vhodnou chvíli a mluví s ním s úctou. (Kazatel 3:7)

Buďte svému partnerovi věrní

„Muž ... přilne ke své manželce a stanou se jedním tělem.“ (1. MOJŽÍŠOVA 2:24)

Manželstvím vzniká mezi mužem a ženou velmi pevné pouto. Aby jejich vztah zůstal pevný, musí na něm dál pracovat. Měli by si spolu často povídat a různými maličkostmi dělat jeden druhému radost. Manželé by si měli být věrní, to znamená nemít sex s nikým jiným. Nevěra je velmi zraňující. Ničí důvěru a může rozbít rodinu. (Hebrejcům 13:4)

Rodiče, vychovávejte své děti

„Vychovej chlapce tak, aby šel po správné cestě. I když zestárne, nesejde z ní.“ (PŘÍSLOVÍ 22:6)

Bůh svěřil rodičům odpovědnost vychovávat své děti. To zahrnuje učit děti, aby se chovaly slušně, a dávat jim dobrý příklad. (5. Mojžíšova 6:6, 7) Když dítě zlobí, moudrý rodič nereaguje nepřiměřeně. Rodič „má být připravený naslouchat a nemá spěchat s mluvením ani s hněvem“. (Jakub 1:19) Když je potřeba dítě ukáznit, milující rodiče to nedělají ve vzteku.

 Děti, poslouchejte své rodiče

„Děti, poslouchejte své rodiče... ‚Měj v úctě svého otce a matku‘.“ (EFEZANŮM 6:1, 2)

Děti by měly poslouchat své rodiče a chovat se k nim s úctou. Když to dělají, přispívají k tomu, aby byl v rodině klid a pohoda, a rodiče z nich mají radost. Dospělé děti, které mají v úctě své rodiče, zajistí, aby o ně bylo dobře postaráno. Například jim pomáhají s domácností nebo i finančně, pokud je to potřeba. (1. Timoteovi 5:3, 4)