Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak být šťastný a spokojený

Jak být šťastný a spokojený

Ať jsme mladí, nebo staří, ať máme rodinu, nebo jsme svobodní, všichni chceme být šťastní a spokojení. To samé pro nás chce i náš Stvořitel, a proto nám dal skvělé rady, které nám v tom pomůžou.

Buďte pracovití

„Ať tvrdě pracuje a svýma rukama dělá něco užitečného, aby se měl o co rozdělit s tím, kdo je v nouzi.“ (EFEZANŮM 4:28)

Náš Stvořitel chce, abychom měli k práci pozitivní vztah. Proč? Pracovitý člověk je spokojený, protože se může postarat o sebe i svoji rodinu. Možná bude mít možnost pomoct i někomu dalšímu, kdo to potřebuje. Jeho zaměstnavatel si ho bude vážit a je pravděpodobnější, že o práci nepřijde. Bible říká, že se člověk může radovat z výsledků své práce, protože „je to dar od Boha“. (Kazatel 3:13)

Buďte poctiví

„Máme čisté svědomí, protože se snažíme ve všem chovat poctivě.“ (HEBREJCŮM 13:18)

Když jsme poctiví, můžeme si sami sebe vážit, nemusíme se ničeho obávat a v noci se nám líp spí. Navíc si nás váží i druzí a důvěřují nám. O nepoctivých lidech se něco takového říct nedá. Často mají výčitky svědomí nebo žijí ve strachu, že na jejich podvody se jednou přijde.

Mějte rozumný názor na peníze

„Ať je váš život bez lásky k penězům a buďte spokojení s tím, co máte.“ (HEBREJCŮM 13:5)

Peníze potřebujeme, abychom si mohli koupit jídlo a další věci. Nebezpečná je ale „láska k penězům“. Člověk, který miluje peníze, může obětovat všechen svůj čas a energii jen na to, aby je vydělal. Když se někdo honí za penězi, může si tím zničit manželství, okrádá se o čas, který by mohl trávit se svými dětmi, a dokonce si může poškodit zdraví. (1. Timoteovi 6:9, 10) Takový člověk se také spíš dopustí nějakého podvodu. Jeden moudrý muž řekl: „Věrný člověk získá velké požehnání, ale kdo se žene za bohatstvím, nezůstane nevinný.“ (Přísloví 28:20)

Vyberte si to nejlepší vzdělání

„Střež moudrost a schopnost přemýšlet.“ (PŘÍSLOVÍ 3:21)

Dobré vzdělání nám pomůže, aby se z nás stali zodpovědní lidé a dobří rodiče. Ale ani ta nejlepší škola nám nemůže zaručit, že nám v životě nebude nikdy nic chybět a že budeme šťastní. Pokud chceme být úspěšní ve všech oblastech života, potřebujeme vzdělání od Boha. O člověku, který se řídí radami od Boha, se v Bibli píše: „Všechno, co dělá, se podaří.“ (Žalm 1:1–3)