Přejít k článku

Přejít na obsah

Rodiče svým příkladem děti učí, jak projevovat lásku

KROK K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Vzdělávání v morální oblasti

Vzdělávání v morální oblasti

Před časem bylo na školním výletě několik studentů obviněno ze sexuálního útoku na jiného chlapce. Všichni chodili do prestižní soukromé školy v Kanadě. Leonard Stern v novinách Ottawa Citizen po incidentu napsal: „I když je někdo inteligentní, má dobré vzdělání a patří k vyšší společenské třídě, nezabrání mu to, aby v morálním ohledu dělal špatná rozhodnutí.“

Stern dál napsal: „Člověk by čekal, že rodiče se budou v první řadě snažit, aby se jejich dítě rozvíjelo v morální oblasti. Ve skutečnosti to ale vypadá, že mnoha rodičům jde především o to, aby děti měly dobrou školu, našly si solidní práci a vydělávaly dost peněz.“

Školní vzdělání je samozřejmě důležité. Ale ani ta nejlepší škola člověku nepomůže, aby uměl bojovat s nesprávnými touhami a špatnými sklony. Kde je tedy možné získat vzdělání, které se těmito oblastmi zabývá – vzdělání, které člověka školí v morálním ohledu?

VZDĚLÁNÍ, KTERÉ DOKÁŽE MĚNIT LIDI K LEPŠÍMU

Bible je jako zrcadlo. Když se do ní díváme, líp vidíme, jaké máme nedostatky a že na některé věci zkrátka nestačíme. (Jakub 1:23–25) Ale Bible dokáže ještě víc. Pomáhá nám dělat potřebné změny – rozvíjet vlastnosti, které přispívají k našemu klidu a dobrým vztahům s druhými. Patří k nim empatie, laskavost, trpělivost, sebeovládání a láska. O lásce se dokonce píše, že je „dokonalým poutem jednoty“. (Kolosanům 3:14) Proč je láska tak výjimečná? Podívejte se, co o ní Bible říká.

  • „Láska je trpělivá a laskavá. Láska nezávidí, nechlubí se, nepovyšuje se, nechová se neslušně, není sobecká, nedá se vyprovokovat, nepočítá urážky. Neraduje se ze špatných věcí, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, ... ve všem vytrvává. Láska nikdy neselhává.“ (1. Korinťanům 13:4–8)

  • „Láska nepůsobí bližnímu nic špatného.“ (Římanům 13:10)

  • „Hlavně mějte jeden k druhému vřelou lásku, protože láska přikrývá množství hříchů.“ (1. Petra 4:8)

Jak se cítíte, když jste s lidmi, kteří vás mají rádi? Příjemně? V bezpečí? Určitě ano, protože víte, že pro vás chtějí to nejlepší a že by vám nikdy záměrně neublížili.

Když máme někoho rádi, může nás to motivovat, abychom kvůli němu přinesli určité oběti, a možná dokonce udělali nějaké změny ve svém životě. Například když se George * stal dědečkem, hodně se těšil, že bude se svým vnukem trávit čas. Byl tady ale jeden problém. George byl vášnivý kuřák a jeho zeť nechtěl, aby kouřil v přítomnosti jeho syna. Co George udělal? Přestože kouřil už 50 let, kvůli vnukovi se svým návykem přestal. Je vidět, že láska má opravdu velkou moc!

Bible nám pomáhá rozvíjet mnoho pěkných vlastností, jako třeba laskavost, trpělivost a hlavně lásku.

Lásce se můžeme naučit. Rodiče velkou měrou přispívají k tomu, že se děti naučí, jak pravá láska vypadá. Starají se o jejich hmotné potřeby, chrání je, a když jsou zraněné nebo nemocné, s láskou o ně pečují. Dobří rodiče si s dětmi povídají a učí je. Také je vychovávají a s tím souvisí, že jim pomáhají pochopit, co je dobré a co špatné. Navíc dávají dětem dobrý příklad, který můžou napodobovat.

Je smutné, že někteří rodiče své povinnosti zanedbávají. Znamená to, že se z jejich dětí automaticky stanou ztroskotanci? Vůbec ne! Mnozí dospělí, a to i takoví, kteří vyrostli v nefunkční rodině, udělali v životě obrovské změny a stali se z nich laskaví a zodpovědní lidé. Jak uvidíme v příštím článku, týká se to i těch, které ostatní považovali za ztracené případy.

^ Jméno bylo změněno.