Přejít k článku

Přejít na obsah

VLÁDA, KTERÁ DOKÁŽE PROBLÉM VYŘEŠIT

Klid a bezpečí nejsou pouhým snem

Klid a bezpečí nejsou pouhým snem

Organizace spojených národů prosazuje koncept „globálního občanství“. Mezi jeho cíle patří mezinárodní spolupráce, respektování lidských práv a ochrana naší planety. Důvod? Jak napsal Maher Nasser v časopise UN Chronicle, „klimatické změny, organizovaný zločin, vzrůstající nerovnost, nevyřešené konflikty, masové vysídlování, celosvětový terorismus, infekční nemoci a podobné hrozby neberou v úvahu hranice“.

Někteří lidé jdou ještě dál a zastávají názor, že by měla existovat jedna celosvětová vláda. Patřil k nim třeba italský filozof, básník a státník Dante (1265–1321) a fyzik Albert Einstein (1879–1955). Dante byl přesvědčený, že v politicky rozděleném světě není možné udržet klid a mír. Jednou citoval Ježíše Krista a řekl: „Království, které stojí samo proti sobě, zpustne.“ (Lukáš 11:17)

Krátce po druhé světové válce, ve které byly použity dvě atomové bomby, napsal Albert Einstein otevřený dopis Valnému shromáždění OSN. V něm uvedl: „Organizace spojených národů musí co nejrychleji položit základy pro skutečnou celosvětovou vládu a tak vytvořit nezbytné podmínky pro mezinárodní bezpečnost.“

Politici ale bývají zkorumpovatelní, neschopní plnit svoje sliby a někdy mají tendenci lidi utlačovat. Kdyby existovala vlivná celosvětová vláda, byli by politici, kteří by ji tvořili, vůči těmto negativním rysům imunní? Nebo by jim podléhali stejně snadno jako jiní? K těmto otázkám se hodí výrok britského historika lorda Actona, který řekl: „Moc kazí a absolutní moc kazí absolutně.“

Přesto platí, že pokud má lidstvo žít v klidu a bezpečí, musí být sjednocené. Jak ale takového cíle dosáhnout? Je vůbec realistický? Bible říká, že ano a že se v budoucnu uskuteční. Jak? Ne pomocí celosvětové vlády složené z politiků, které může jejich moc zkazit. Tohoto cíle dosáhne vláda dosazená samotným Bohem. Bůh skrze ni uplatní své právo vládnout nad těmi, které stvořil. O jakou vládu jde? V Bibli je pojmenovaná jako „Boží království“. (Lukáš 4:43)

„AŤ PŘIJDE TVÉ KRÁLOVSTVÍ“

Ježíš Kristus měl na mysli právě Boží království, když ve své nejznámější modlitbě řekl: „Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle ... na zemi.“ (Matouš 6:9, 10) Boží království zařídí, aby se na zemi děla Boží vůle, ne vůle sobeckých lidí dychtících po moci.

O Božím království se v Bibli mluví také jako o „nebeském království“. (Matouš 5:3) Proč? Protože i když bude vládnout zemi, nebude vládnout ze země, ale z nebe. Vezměte si, co to znamená. Tato celosvětová vláda nebude potřebovat žádnou finanční podporu. To bude pro lidi obrovská úleva!

Z pojmu „království“ je vidět, že tato vláda musí mít krále. Tím je Ježíš Kristus, který svou pravomoc dostal od Boha. Bible o Ježíšovi říká:

  • „Na jeho ramenou bude spočívat vláda... Jeho vláda bude působit všude ... a v jeho království bude pokoj bez konce.“ (Izajáš 9:6, 7)

  • „A byla mu dána vláda, čest a království, aby mu sloužili lidé všech národů a jazyků. Jeho vláda ... neskončí.“ (Daniel 7:14)

  • „Vláda nad světem teď patří našemu Pánu [Bohu] a jeho Kristu.“ (Zjevení 11:15)

Přesně jak se Ježíš modlil, Boží království v plném rozsahu uskuteční plán, který má Bůh se zemí a s lidmi. V té době se všichni lidé naučí, jak se starat o naši planetu, takže bude zase zdravá a bude překypovat životem.

Důležité je, že Boží království bude lidi vzdělávat. Všichni se budou učit stejným morálním zásadám. Nebudou mezi nimi žádné neshody a nic je nebude rozdělovat. „Nebudou nijak ubližovat ani škodit... Vždyť země se naplní poznáním o Jehovovi, tak jako je moře naplněné vodou,“ píše se u Izajáše 11:9.

Obyvatelé země budou právě tím, co se z nich neúspěšně snaží udělat OSN – pokojnými globálními občany. V Žalmu 37:11 se píše, že se „budou ... těšit z dokonalého pokoje“. Slova jako „zločin“, „znečištění“, „chudoba“ a „válka“ časem zmizí z našeho slovníku. Kdy k tomu ale dojde? Kdy se Boží království ujme vlády? Jakým způsobem to udělá? A jak může Boží království pozitivně ovlivnit váš život? Na tyto otázky odpoví příští článek.