Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŠEST KROKŮ KE ŠTĚSTÍ

Zdraví a psychická odolnost

Zdraví a psychická odolnost

DLOUHODOBÁ NEMOC NEBO ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ MAJÍ NA ŽIVOT ČLOVĚKA VELKÝ VLIV. Muž, který se jmenuje Ulf, býval zdravý a aktivní, ale potom se stalo, že ochrnul. Vypráví: „Začal jsem mít depresivní nálady. Ztratil jsem veškerou sílu, odvahu i chuť do života... Byl jsem na dně.“

To, co zažil Ulf, jenom potvrzuje, že žádný člověk nemá svoje zdraví úplně pod kontrolou. Co když se nám tedy zdraví zhoršuje? Znamená to, že jsme odsouzeni k nešťastnému životu? Uvidíme, že to tak být nemusí. Faktem ale je, že do určité míry svůj zdravotní stav ovlivnit můžeme. Nejdřív proto uvažujme o několika zásadách, které k dobrému zdraví přispívají.

BÝT „UMÍRNĚNÝ V NÁVYCÍCH“ (1. Timoteovi 3:2, 11) Ze zdravotního hlediska určitě není dobré, když má někdo ve zvyku se přejídat a opíjet – a to nemluvě o finanční stránce. „Neoctni se mezi silnými pijany vína, mezi těmi, kdo jsou nenasytnými jedlíky masa. Opilec a nenasyta totiž zchudnou.“ (Přísloví 23:20, 21)

NEZNEČIŠŤOVAT SVOJE TĚLO „Zřekněme se proto všeho, co špiní tělo nebo duši.“ (2. Korinťanům 7:1, Slovo na cestu) Lidé se znečišťují třeba tím, že žvýkají či kouří tabák, berou drogy nebo se opíjejí. Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí má například kouření „za následek nemoci a různé poruchy a škodí v podstatě každému orgánu v těle“.

VÁŽIT SI SVÉHO ŽIVOTA „Od [Boha] máme život, pohybujeme se a existujeme.“ (Skutky 17:28) Když si to uvědomujeme, motivuje nás to, abychom zbytečně neriskovali, ať už jde o práci, jízdu autem, nebo zábavu. Vážné zranění s celoživotními následky za ten chvilkový adrenalin určitě nestojí.

MÍT POD KONTROLOU NEGATIVNÍ EMOCE Zdravotní stav a psychika spolu hodně souvisí. Snažte se proto vyhnout přehnaným starostem, výbuchům hněvu, závisti a dalším škodlivým emocím. „Zanech hněvu a opusť vztek,“ píše se v Žalmu 37:8. Bible taky říká: „Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti.  Každý den má dost vlastního trápení.“ (Matouš 6:34, Český studijní překlad)

MYSLET POZITIVNĚ „Klidné a pokojné srdce slouží ke zdraví těla,“ uvádí Přísloví 14:30 (Slovo na cestu). V Bibli se taky píše: „Radostné srdce – nejlepší lék.“ (Přísloví 17:22, Bible21) To potvrzují i odborníci. Derek Cox, lékař ze Skotska, říká: „Když jste šťastní, je pravděpodobné, že v budoucnu budete mít méně zdravotních problémů než lidé, kteří jsou nešťastní.“

PRACOVAT NA PSYCHICKÉ ODOLNOSTI Podobně jako Ulf, o kterém jsme už mluvili, možná někdy nemáme jinou možnost než svoje problémy nějak snést. Můžeme se ale rozhodnout, jak je budeme snášet. Někteří lidé to úplně vzdají, což může situaci ještě zhoršit. „Jsi-li skleslý v den soužení, tvá síla je malá,“ píše se v Příslovích 24:10 (Český studijní překlad).

Jiní možná ze začátku byli zoufalí, ale pak se dali dohromady. Svoji situaci přijali a našli způsob, jak ji zvládat. Tak to udělal i Ulf. Říká, že potom co se modlil a přemýšlel o pozitivních myšlenkách z Bible, „začal místo překážek vidět možnosti“. Navíc stejně jako mnoho dalších lidí, kteří si taky prošli vážnými problémy, se toho hodně naučil o soucitu a empatii. To ho motivovalo, aby chtěl o tom, co se dozvěděl z Bible, mluvit s druhými.

Další člověk, který si toho hodně vytrpěl, je Steve. Když mu bylo 15 let, měl vážný úraz a ochrnul od krku dolů. V 18 letech už ale zase mohl používat ruce. Na vysoké škole pak začal brát drogy, opíjet se a žít nemravně. Měl pocit, že ho nic dobrého nečeká. Pak ale začal studovat Bibli, což úplně změnilo jeho pohled na život a pomohlo mu to zbavit se všech zlozvyků. „Už jsem necítil tu prázdnotu co dřív,“ říká. „Můj život je teď klidný, šťastný a spokojený.“

To, co zažil Steve a Ulf, připomíná slova ze Žalmu 19:7, 8: „Jehovův zákon je dokonalý, přivádí duši zpět. ... Nařízení od Jehovy jsou přímá, rozradostňují srdce; Jehovovo přikázání je čisté, rozzařuje oči.“