Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŠEST KROKŮ KE ŠTĚSTÍ

Umění odpouštět

Umění odpouštět

„CELÉ MOJE DĚTSTVÍ BYLY U NÁS DOMA NA DENNÍM POŘÁDKU HÁDKY A KŘIK,“ říká Patricia. „Představa, že bych měla někomu odpustit, pro mě byla úplně cizí. I v dospělosti se mi pak stávalo, že když mě někdo urazil, přemýšlela jsem o tom celé dny a nemohla spát.“ Pokud se na někoho dlouho zlobíme a nosíme v sobě různé křivdy, opravdu nejsme moc šťastní a neprospívá nám to ani zdravotně. Studie ukázaly, že lidé, kteří neumí odpouštět,...

 • přicházejí kvůli hněvu a zahořklosti o vztahy s druhými, takže se ocitají v izolaci a jsou osamělí

 • se snadno urazí a častěji trpí úzkostí, nebo dokonce depresí

 • se tak zaměřují na to, co je špatně, že ztrácí radost ze života

 • mají kvůli tomu výčitky svědomí

 • jsou víc ve stresu a je u nich vyšší riziko různých onemocnění, například vysokého krevního tlaku, srdečních chorob, artritidy, bolestí hlavy a dalších *

CO TO ZNAMENÁ ODPUSTIT? Odpustit znamená prominout někomu, že nám ublížil, a zbavit se vzteku, zatrpklosti nebo touhy po pomstě. Neznamená to tolerovat špatné jednání, omlouvat ho nebo dělat, že se nic nestalo. Odpuštění by mělo být promyšlené osobní rozhodnutí, ze kterého je vidět snaha vytvořit nebo udržet s druhým člověkem dobré vztahy.

K odpuštění je taky důležitý určitý nadhled. Ten, kdo chce odpustit, musí chápat, že všichni děláme chyby neboli hřešíme – ať už slovy, nebo skutky. (Římanům 3:23) Bible proto říká: „Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti.“ (Kolosanům 3:13)

Je jasné, že odpouštění je důležitou součástí lásky, která je „dokonalým poutem jednoty“. (Kolosanům 3:14) Podle webových stránek Mayo Clinic totiž umění odpouštět...

 • vede k lepším vztahům, ve kterých se projevuje empatie, pochopení a soucit, když někdo udělá chybu

 •   přispívá k psychické pohodě a dobrému vztahu s Bohem

 • snižuje úzkost, stres a pocit nenávisti

 • zmírňuje symptomy deprese

ODPUSŤTE SAMI SOBĚ Odpustit sám sobě je podle časopisu Disability & Rehabilitation „jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme udělat pro své zdraví“ – fyzické i psychické – „ale zároveň jednou z nejobtížnějších“. Co v tom může člověku pomoct?

 • Neočekávejte od sebe dokonalost a smiřte se s tím, že občas uděláte chybu, stejně jako všichni ostatní lidé. (Kazatel 7:20)

 • Vezměte si ze svých chyb poučení, ať zvýšíte pravděpodobnost, že je nebudete opakovat.

 • Buďte se sebou trpěliví. Špatné návyky a nežádoucí rysy osobnosti většinou nezmizí přes noc. (Efezanům 4:23, 24)

 • Vybírejte si takové přátele, kteří vás budou povzbuzovat k dobrému, budou pozitivní, budou s vámi jednat hezky a zároveň k vám dovedou být upřímní. (Přísloví 13:20)

 • Pokud někomu ublížíte, nesnažte se z toho nějak vykroutit a omluvte se. Když dáte věci do pořádku, získáte vnitřní klid. (Matouš 5:23, 24)

TO, CO RADÍ BIBLE, DOOPRAVDY FUNGUJE

Patricia, o které jsme mluvili v úvodu, začala studovat Bibli a díky tomu se naučila odpouštět. Napsala: „Když jsem se zbavila vzteku, bylo to, jako by mě někdo osvobodil. Netrápím se já ani lidi kolem mě. Z rad, které jsou v Bibli, je vidět, že Bůh nás miluje a chce pro nás to nejlepší.“

Muž, který se jmenuje Ron, říká: „Nemohl jsem ovlivnit, co řeknou nebo udělají druzí, ale mohl jsem se rozhodnout, co udělám já. Chtěl jsem získat vnitřní klid, takže jsem musel přestat být na druhé naštvaný. Začal jsem to vnímat tak, že vnitřní klid a vztek jsou třeba jako severní a jižní pól. Člověk nemůže být najednou tam i tam. Teď už mě svědomí netrápí.“

^ 8. odst. Zdroje: webové stránky Mayo Clinic a Johns Hopkins Medicine a časopis Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.