Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŠEST KROKŮ KE ŠTĚSTÍ

Smysl života

Smysl života

LIDÉ JSOU JEDINEČNÍ V MNOHA OHLEDECH – DOKÁŽOU PSÁT, KRESLIT, TVOŘIT A PŘEMÝŠLET O ZÁSADNÍCH ŽIVOTNÍCH OTÁZKÁCH: Proč existuje vesmír? Kde jsme se tu vzali? Co je smyslem života? Jaká nás čeká budoucnost?

Někteří lidé se takovým otázkám vyhýbají, protože mají pocit, že odpověď stejně nikdy nezjistíme. A dalším připadají zbytečné, protože život považují za výsledek evoluce, která žádný záměr neměla. „Není žádný bůh a není žádný hlubší význam,“ prohlásil profesor historie a biologie William Provine. „Není žádný základ pro etiku a není žádný smysl života.“

Pro jiné lidi ale není takový přístup k životu přijatelný. Uvědomují si, že ve vesmíru panují přesné a elegantní matematické zákony. Všímají si, jak věci v přírodě skvěle fungují – dokonce tak dobře, že se je vědci snaží napodobit. A z běžného života vědí, že složité, dobře fungující systémy nejsou výsledkem náhodných událostí, ale někdo inteligentní je musel vymyslet.

Když někteří lidé, kteří byli přesvědčeni o evoluci, začali o takových věcech přemýšlet, přehodnotili svůj názor. Přečtěte si dvě vyprávění:

NEUROCHIRURG ALEXEI MARNOV „Na školách, kam jsem chodil, se existence Boha nepřipouštěla a učili jsme se pouze o evoluci,“ uvádí. „Víra v Boha byla považována pouze za nedostatek informací.“ V roce 1990 se ale jeho názor začal měnit.

„Vždycky jsem se snažil logicky si vysvětlit, proč jsou věci takové, jaké jsou,“ říká, „a to se týkalo i lidského mozku. Tento úžasný orgán bývá právem považován za to nejsložitější, co ve známém vesmíru existuje. Máme ho ale jenom proto, abychom se spoustu věcí naučili a pak zemřeli? To nedávalo smysl, a tak jsem si začal říkat: Proč tu jsme? Jaký je smysl života? Po dlouhých úvahách jsem došel k závěru, že nás musel někdo vytvořit.“

Při hledání odpovědí na svoje otázky se Alexei dostal až k Bibli. Jeho manželka, která je lékařka a stejně jako on v Boha nevěřila, začala Bibli taky studovat. Zpočátku jenom chtěla manželovi ukázat, že se mýlí. Teď jsou ale oba pevně přesvědčení, že Bůh existuje, a taky se z Bible dozvěděli, jaký má záměr s lidmi.

VĚDKYNĚ HUABI YINOVÁ Huabi Yinová vystudovala fyziku a mnoho let se věnovala výzkumu plazmatu. Plazma (například ve Slunci) se skládá převážně z elektronů a kladně nabitých iontů a je považované za čtvrté skupenství hmoty.

„Kdykoli vědci studují nějaký přírodní jev,“ říká Huabi, „vždycky nacházejí vysokou míru uspořádanosti, která je výsledkem přesně stanovených zákonů. Říkala jsem si: Jak ale takové zákony vznikly? Když je potřeba dávat pozor i na malý oheň, který si venku rozděláme, kdo je zodpovědný za zákony, které jakoby hlídají Slunce? Časem jsem došla k závěru, že nejrozumnější vysvětlení je věta, kterou začíná Bible: ‚Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.‘“ (1. Mojžíšova 1:1)

Vědě můžeme být vděční za to, že odhalila hodně o tom, jak věci fungují. Například: Jak pracují mozkové buňky? Jak Slunce vyrábí světlo a teplo? Alexei i Huabi nicméně zjistili, že existují i důležitější otázky, které se ptají proč a na které nabízí odpověď jenom Bible. Například: Proč existuje vesmír? Proč je řízen zákony? A proč tady vůbec jsme?

Bible ohledně naší planety říká, že ji Bůh „nestvořil ... zbytečně, vytvořil ji k bydlení“. (Izajáš 45:18, Český studijní překlad) Je z toho vidět, že Bůh má se zemí určitý záměr, který může výrazně ovlivnit náš pohled do budoucnosti. Víc se o tom dočtete v dalším článku.