Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŠEST KROKŮ KE ŠTĚSTÍ

Láska

Láska

LIDÉ TOUŽÍ PO LÁSCE. Žádné manželství, rodina nebo přátelství bez ní nemůžou fungovat. Dává proto smysl, že je nezbytná ke štěstí a psychické pohodě. Co to ale láska vlastně je?

Láskou, o které budeme mluvit, se nemyslí sexuální přitažlivost, i když ta má v životě taky svoje místo. Spíš je tím myšlena láska, díky které člověku upřímně záleží na druhých, dokonce víc než na sobě. Taková láska je založená na hodnotách od Boha, ale rozhodně jí nechybí ani vřelost a cit.

V Bibli je láska popsána těmito slovy: „Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, ... vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí.“ (1. Korinťanům 13:4–8, Bible21)

Nejenom že taková láska „nikdy neskončí“, ale může být časem čím dál silnější. Je taky „dokonalým poutem jednoty“, protože je trpělivá, laskavá a odpouští. (Kolosanům 3:14) Vztahy založené na takové lásce jsou proto pevné a šťastné, a to i navzdory chybám. Pojďme teď uvažovat o manželství.

 SPOJENI „DOKONALÝM POUTEM JEDNOTY“

Ježíš Kristus řekl o manželství něco důležitého: „‚Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky, a ti dva budou jedno tělo‘... Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“ (Matouš 19:5, 6) Z toho vyplývají nejméně dvě důležité zásady.

„TI DVA BUDOU JEDNO TĚLO“ Manželství je nejbližší vztah, který mezi sebou můžou dva lidé mít. Láska ho chrání před nevěrou, tedy před tím, že by se některý z nich stal „jedno tělo“ s někým jiným. (1. Korinťanům 6:16; Hebrejcům 13:4) Nevěra narušuje důvěru a může manželství úplně zničit. A pokud mají ti dva děti, možná to citově zasáhne i je, budou žít v nejistotě, cítit se nemilované, nebo v nich dokonce zůstane pocit křivdy.

„CO ... BŮH JHEM SPOJIL“ Manželství je navíc od Boha. Když si to manželé uvědomují, dělají všechno pro to, aby svůj vztah upevňovali. A když přijdou problémy, nesnaží se z manželství nějak utéct. Jejich láska je silná a všemu odolá. Taková láska taky „všechno snáší“ a pomáhá, aby navzdory problémům zůstala v manželství pohoda.

Když mají mezi sebou nesobeckou lásku rodiče, je to jedna z nejlepších věcí, jakou můžou pro svoje děti udělat. Dívka jménem Jessica říká: „Mamka s taťkou se mají opravdu rádi a jeden druhého si váží. Když vidím, jak mamka taťku respektuje, zvlášť když něco řeší před námi dětmi, chci být jako ona.“

Láska je Boží hlavní vlastností. Bible dokonce říká: „Bůh je láska.“ (1. Jana 4:8) Není tedy překvapivé, že Jehova je označen za „šťastného Boha“. (1. Timoteovi 1:11) Když se budeme snažit napodobovat jeho vlastnosti, zvlášť lásku, taky budeme šťastní. V Efezanům 5:1, 2 se píše: „Staňte se proto napodobiteli Boha jako milované děti a dále choďte v lásce.“