Přejít k článku

Přejít na obsah

 PRO RODINY | MANŽELSTVÍ

Jak projevovat vděčnost

Jak projevovat vděčnost

PROBLÉM

Projevy vděčnosti neodmyslitelně patří ke spokojenému manželství. Hodně manželů a manželek si ale u svých partnerů přestává dobrých věcí všímat, natož aby za ně projevovali vděčnost. V knize Emotional Infidelity jeden manželský poradce uvádí, že u mnoha párů, které ho navštěvovaly, zpozoroval, že se „mnohem víc zaměřují na to, co [v manželství] nemají, než na to, co v něm mají“. Uvedl: „Nemluví se mnou o tom, co by mělo zůstat stejné, ale o tom, co je zapotřebí změnit. Všichni dělají tu samou chybu – neprojevují si vděčnost a tím si vlastně nedávají najevo lásku.“

Jak se můžete takovému nebezpečí vyhnout?

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Projevy vděčnosti snižují napětí. Když se manželé snaží všímat si dobrých vlastností toho druhého a taky mu dávat svoje ocenění najevo, obvykle se zlepšuje jejich vztah. Pokud manželé cítí, že si jich ten druhý váží, může to zmírnit i velké napětí.

Pro manželky. „Mnoho žen má sklon přehlížet obrovský tlak, který zažívají muži v souvislosti se zajištěním rodiny,“ uvádí již zmíněná kniha Emotional Infidelity. V určitých kulturách se může tento tlak vyskytovat i v rodinách, kde mají dva příjmy.

Pro manžely. Muži často nedoceňují to, jak manželky přispívají k chodu domácnosti, ať už tím, že chodí do zaměstnání, vychovávají děti nebo dělají různé domácí práce. Fiona *, která je vdaná asi tři roky, říká: „Když udělám chybu, tak jako občas každý, necítím se zrovna nejlíp. Pokud mě ale manžel pochválí, například za to, jak jsem dobře udělala nějakou domácí práci, uvědomím si, že mě má navzdory mým chybám pořád rád. Taky se cítím jistější a šťastnější.“

Pokud má ale jeden z partnerů pocit, že to, co dělá, je považováno za samozřejmost, může to ohrozit celé manželství. Valerie, která je vdaná, vypráví: „Když se cítíte nedoceněná, snadno vás začne přitahovat někdo, kdo vám ocenění projevuje.“

 CO MŮŽETE DĚLAT

Buďte všímaví. Během následujícího týdne si u svého partnera všímejte hezkých věcí, které dělá. Zaměřte se taky na to, čím přispívá k hladkému chodu vaší domácnosti – možná to budou věci, které jste dosud považovali za samozřejmost. Na konci týdne si napište, co na svém partnerovi oceňujete a věci, které udělal pro vaši rodinu. (Rada z Bible: Filipanům 4:8)

Proč je důležité, abyste byli všímaví? Erika říká: „Po několika letech manželství vám může váš partner zevšednět. Přestáváte vidět hezké věci, které dělá, a začínáte si všímat toho, co nedělá.“

Zeptejte se sami sebe: Považuju to, že se můj manžel nebo manželka tvrdě namáhá, za samozřejmost? Pokud se například váš manžel stará o různé opravy v domácnosti, přijde vám zbytečné mu děkovat jenom proto, že to považujete za jeho povinnost? A když se vaše manželka stará o děti, vnímáte to tak, že se to od ní očekává, a tak ji za to přece nebudete chválit? Dejte si za cíl, že budete vděční za jakékoli úsilí, ať už menší, či větší, které váš partner vynaloží pro vaši rodinu. (Rada z Bible: Římanům 12:10)

Nešetřete chválou. Podle Bible nestačí jenom být vděční. Nacházíme tam radu: „Ukažte, že jste vděční.“ (Kolosanům 3:15) Zvykněte si proto vděčnost dávat najevo. James říká: „Když moje manželka ocení, co dělám, povzbudí mě to, abych na sobě a na našem vztahu ještě víc pracoval.“ (Rada z Bible: Kolosanům 4:6)

Když si manželé a manželky projevují vděčnost, svůj vztah tím posilují. Michael uvádí: „Věřím, že hodně manželství by se dalo zachránit, kdyby se manželé zaměřovali na to, co mají na tom druhém rádi. V takových manželstvích si totiž ti dva uvědomují, jaký poklad doma mají, a když vzniknou problémy, nemají tendenci řešit je rozvodem.“

^ 9. odst. Některá jména byla změněna.