Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Konec světa

Konec světa

„Svět pomíjí a rovněž jeho touha,“ píše se v 1. Jana 2:17. Co je myšleno slovem „svět“? Jak a kdy pomine?

Jaký „svět“ má skončit?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Protože svět, o kterém se tady mluví, má určité „touhy“, je jasné, že se nejedná o naši zemi. Jedná se o lidstvo, které ignoruje Boha a stává se tak jeho nepřítelem. (Jakub 4:4) Lidé, kteří tvoří tento svět, „podstoupí soudcovský trest věčného zničení“. (2. Tesaloničanům 1:7–9) Na druhou stranu ti, kdo poslouchají pokyn Ježíše Krista, aby nebyli „částí světa“, mají šanci získat věčný život. (Jan 15:19)

Ukazuje to druhá část verše 1. Jana 2:17: „Ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ Takoví lidé mají naději na věčný život právě tady na zemi. Píše se o tom v Žalmu 37:29: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“

„Nemilujte svět ani věci ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska.“ 1. Jana 2:15

Jak svět skončí?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Konec bude mít dvě hlavní fáze. V té první Bůh zničí církve znázorněné prostitutkou, která se nazývá „Velký Babylón“. (Zjevení 17:1–5; 18:8) Zatímco tvrdí, že slouží Bohu, spolčuje se s vládními představiteli tohoto světa. Ti se však proti ní obrátí. V Bibli se o nich píše: „Budou nenávidět nevěstku a zpustoší ji a obnaží a sežerou její masité části [neboli majetek] a úplně ji spálí ohněm.“ (Zjevení 17:16)

Potom se Bůh zaměří na samotné politické představitele – povede boj proti „králům celé obydlené země“. Společně se zlými lidmi budou zničeni ve „válce velikého dne Boha Všemohoucího“ nazývané také jako Armagedon. (Zjevení 16:14, 16)

„Hledejte Jehovu, všichni mírní země . . . Hledejte spravedlnost, hledejte mírnost. Pravděpodobně se budete moci skrýt v den Jehovova hněvu.“ Sefanjáš 2:3

 Kdy svět skončí?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Konec nastane, až lidstvo bude dostatečně upozorněno na to, že přijde Boží království – celosvětová vláda, která nahradí lidské vlády. (Daniel 7:13, 14) Ježíš Kristus řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) Tato kazatelská činnost, ze které je vidět, že Bůh je spravedlivý a soucitný, je součástí znamení, které poukazuje na blížící se konec. Do tohoto znamení také patří války, zemětřesení, hladomor a nemoci. (Matouš 24:3; Lukáš 21:10, 11)

Kromě toho, že Bible předpovídá, co se „v posledních dnech“ bude ve světě dít, ukazuje také, jak se lidé budou chovat. Píše se v ní, že „tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou . . . neposlušní rodičů, . . . bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, . . . budou spíše milovat rozkoše než milovat Boha.“ * (2. Timoteovi 3:1–5)

Současný špatný svět už brzy skončí (1. Jana 2:17)

To všechno vidíme ve světě zhruba od roku 1914, kdy začala první světová válka. Navíc se zpráva o Božím království od té doby oznamuje po celé zemi. Svědkové Jehovovi si velmi váží toho, že si je lidé s touto činností spojují. Jejich hlavní časopis se jmenuje Strážná věž hlásající Jehovovo království.

„Zůstaňte proto bdělí, protože neznáte den ani hodinu.“ Matouš 25:13

^ 14. odst. Víc informací najdete v 9. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi. Je k dispozici také na www.jw.org.