Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se žije nevidomým

Jak se žije nevidomým

„Většinu zraku jsem ztratila už krátce po narození, protože mi dali příliš agresivní kapky do očí. Během dospívání jsem přestala vidět úplně a upadla jsem do hluboké deprese.“ (Paqui, žena ve středním věku, jejíž manžel je také slepý.)

SLEPOTA nebo vážné poškození zraku můžou mít různé příčiny, například zranění nebo nějaké onemocnění. V jejich důsledku můžou být poškozeny oči, zrakové nervy nebo mozek. Pro lidi, kteří zrak z větší části nebo úplně ztratili, je těžké se s tím vyrovnat, často mají strach a cítí se smutní. Přesto se mnozí z nich naučili svou situaci dobře zvládat a nyní žijí spokojeně.

Oči jsou pro nás hlavním zdrojem informací o tom, co se děje okolo nás. Takže když někdo zrak ztratí, začne být víc závislý na ostatních smyslech – na sluchu, čichu, hmatu a chuti.

Podle časopisu Scientific American výzkum v oblasti neuroplasticity ukazuje, že mozek se dokáže „přizpůsobit novým podnětům“. Článek pokračuje: „Z mnoha důkazů vidíme, že když mozek nemá přísun informací od jednoho ze smyslů, je schopný sám sebe přeorganizovat, aby se zlepšila vnímavost ostatních smyslů.“ Uvažujme o následujících příkladech.

Sluch: Různé zvuky, ať už se jedná o hlasy, nebo třeba zvuky kroků, dokážou v mysli vytvořit určitý obraz. Nevidomý Fernando říká: „Naučil jsem se pamatovat si a rozpoznávat lidi podle jejich hlasu, nebo dokonce podle chůze.“ Juan, který je také nevidomý, poznamenává: „Když někdo nevidí, poznává druhé lidi právě podle hlasu.“ A jako všichni ostatní i nevidomí vnímají tón hlasu, díky kterému můžou rozpoznat různé emoce.

Zvuky také nevidomému člověku prozrazují hodně o jeho okolí, ať už jde o provoz na ulici, velikost místnosti, nebo o to, kde leží nějaká překážka.

Čich: Tento smysl neslouží jen k rozpoznávání vůní, ale je bohatým zdrojem i dalších informací. Například když jde nevidomý po ulici, tak si díky čichu může vytvořit  představu, jak to tam vypadá, třeba kde jsou kavárny, restaurace nebo obchody. Samozřejmě do své představy zařadí známé zvuky a také podrobnosti, které pozná pomocí hmatu.

Hmat: Francisco říká: „Prsty jsou mýma očima.“ Tyto oči „dohlédnou“ dál díky slepecké holi. Manasés, který se narodil nevidomý a naučil se slepeckou hůl používat už v dětství, říká: „Díky mým ostatním smyslům, paměti a signálním pásům na chodníku, které dokážu identifikovat pomocí hole, vím přesně, kde jsem.“

Čtení časopisu Strážná věž v Braillově písmu

Mnoha nevidomým lidem hmat umožňuje číst literaturu v Braillově písmu. Dnes už je celkem běžné, že nevidomí mají přístup k mnoha věcem, které mohou obohatit jejich duševní a duchovní život. Kromě publikací v Braillově písmu mají k dispozici také audionahrávky a speciální počítačovou techniku. S jejich pomocí můžou číst Bibli a různé publikace určené k jejímu studiu. *

 Pro Paqui a jejího manžela, o kterých byla zmínka na začátku, jsou tato duchovní opatření zdrojem velké útěchy a naděje. Cítí také podporu od velké duchovní rodiny, místního sboru svědků Jehovových. Paqui říká: „Teď máme plnohodnotný a celkem samostatný život.“

Samozřejmě že se slepotou jsou spojeny specifické problémy. Ale díky vytrvalosti a snaze se své situaci přizpůsobit je nevidomí dokážou zvládat a mít radost ze života.

^ 10. odst. Svědkové Jehovovi vydávají publikace ke studiu Bible v Braillově písmu ve víc než 25 jazycích.