Přejít k článku

Přejít na obsah

Když někdo z blízkých onemocní

Když někdo z blízkých onemocní

„Když měli tátu propustit z nemocnice, zeptali jsme se lékaře, jestli by s námi znovu neprošel výsledky jeho krevních testů. Ujistil nás, že je všechno v pořádku, ale ochotně je vyhledal. Byl překvapený, když zjistil, že dvě hodnoty jsou vyšší, než by měly. Omluvil se nám a zavolal specialistu. Tátovi se teď daří dobře, ale jsme moc rádi, že jsme se tenkrát zeptali.“ (Maribel)

Před návštěvou lékaře si napište, jaké má nemocný příznaky a jaké bere léky

Návštěva u lékaře a pobyt v nemocnici můžou být dost stresující. To, co zažila Maribel, ukazuje, že pomoc někoho z rodiny nebo přátel může být velmi užitečná, a někdy může i zachránit život. Jak můžete pomoct?

Než půjdete k lékaři. S nemocným sepište, jaké má příznaky a jaké bere léky a doplňky stravy. Napište si, na co by se měl lékaře zeptat. Také mu pomozte vzpomenout si na různé podrobnosti ohledně jeho zdravotního stavu nebo na nemoci, které má v rodině. Nepředpokládejte, že lékař všechny tyto podrobnosti zná nebo že se na ně zeptá.

Pozorně naslouchejte, uctivě se ptejte a dělejte si poznámky

U lékaře. Ujistěte se, že vy i pacient rozumíte tomu, co lékař říká. Ptejte se, ale dejte si pozor, abyste neprosazovali své názory. Nechte nemocného, aby se sám ptal a mluvil za sebe. Pozorně poslouchejte a pište si poznámky. Zeptejte se na různé možnosti léčby. Někdy je moudré nemocnému navrhnout, aby zvážil názor ještě jiného lékaře.

Znovu si projděte, co lékař nemocnému řekl a co mu předepsal

Po návštěvě lékaře. Spolu s nemocným si zopakujte, co jste se dozvěděli. Ujistěte se, že dostal správné léky. Povzbuďte ho, aby je užíval tak, jak má, a aby se v případě nežádoucí reakce obrátil na lékaře. Také ho povzbuďte, aby se na svou situaci díval pozitivně a dodržoval i jiné pokyny, například ohledně doléčení. Pomozte mu, aby se o své nemoci dozvěděl víc.

V nemocnici

Ujistěte se, že máte správně vyplněné všechny formuláře

Buďte klidní a soustředění. Když pacient nastupuje do nemocnice, možná má obavy a cítí se bezradný. Tím, že jste klidní a pozorní, můžete druhým pomoct, aby byli v pohodě a nedělali chyby. Ujistěte se, že přijímací formuláře jsou správně vyplněné. Respektujte, že pacient má právo se rozhodnout, jakým způsobem chce být léčen. Pokud mu to jeho zdravotní stav nedovoluje, respektujte jeho předchozí písemná rozhodnutí a také práva nejbližšího příbuzného nebo zmocněnce pro lékařskou péči. *

S úctou řekněte personálu své postřehy

Buďte iniciativní. Nebojte se vyjádřit svůj názor. Když budete hezky oblečení a budete se chovat uctivě, může to lékaře a sestřičky povzbudit, aby se o pacienta víc zajímali, nebo mu dokonce poskytli kvalitnější zdravotní péči. V mnoha nemocnicích vyšetřují pacienty různí lékaři. Můžete jim pomoct tím, že je informujete, co říkali ostatní členové zdravotnického personálu. Pacienta dobře znáte, a tak lékaře upozorněte na jakékoli fyzické nebo psychické změny, kterých si u něj všimnete.

Dělejte, co je ve vašich silách, ale nezasahujte personálu do práce

Buďte uctiví a vděční. Zdravotníci často řeší stresové situace. Chovejte se k nim tak, jak byste chtěli, aby se jednalo s vámi. (Matouš 7:12). Ukažte, že máte úctu k jejich znalostem a zkušenostem, důvěřujete jejich schopnostem a vážíte si jejich snahy. Takové ocenění je může povzbudit, aby svou práci vykonávali co nejlíp.

Každý někdy může onemocnět. Když ale budete iniciativní a budete jednat rozumně, pomůžete svému příbuznému nebo příteli těžkou situaci co nejlíp zvládnout. (Přísloví 17:17)

^ 8. odst. Práva a povinnosti pacientů se v různých zemích liší. Ujistěte se, že váš blízký má dokumenty ohledně svých léčebných rozhodnutí pečlivě vyplněné a aktuální.