Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Evoluce

Evoluce

Někteří lidé říkají, že všechno živé se vyvinulo. Jiní tvrdí, že Bůh pouze odstartoval proces tvoření a zbytek přenechal evoluci. Co k tomu říká Bible?

Popírá biblická zpráva o stvoření možnost, že vesmír vznikl velkým třeskem?

Bible jednoduše říká: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Není tam přesně řečeno, jak Bůh všechno stvořil. Takže i kdyby vesmír vznikl explozí, biblické zprávě by to neodporovalo. V 1. Mojžíšově 1:1 bychom spíš našli odpověď na otázku, kdo velký třesk způsobil.

Mnoho vědců věří, že velký třesk byla samovolná neřízená událost, která vedla k tomu, že se časem částice hmoty samy uspořádaly a vznikly tak hvězdy a planety. Bible tento názor nepodporuje, ale uvádí, že tvoření vesmíru bylo řízeno Bohem, ať už k tomu použil nějaký druh exploze, nebo jinou metodu.

„Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ 1. Mojžíšova 1:1

Bere biblická zpráva v úvahu, že živé organismy se v průběhu času mění?

Ano. Bible říká, že Bůh vytvořil živé organismy „podle jejich druhů“ *. (1. Mojžíšova 1:11, 12, 21, 24, 25) Můžou se v rámci jednoho druhu vyskytnout nějaké rozdíly? Možné to je. Takové rozdíly ale nemůžou vést ke vzniku nových druhů.

Například v 70. letech vědci studovali pěnkavy na Galapágách. Zjistili, že ty, které měly o něco větší zobák, lépe přečkaly klimatické změny. To někteří považovali za důkaz evoluce. Ale byl to skutečně důkaz evoluce, nebo se jednoduše jednalo o přizpůsobení? Po nějaké době tam bylo zase víc pěnkav s menším zobákem. Tento výzkum vedl profesor antropologie Jeffrey H. Schwartz a došel k závěru, že přizpůsobení může pomoci nějakému druhu přežít náročné podmínky, ale „nevytváří se tím nic nového“.

 Stvoření a evoluce – mohlo proběhnout obojí?

Bible říká, že „[Bůh] stvořil všechny věci“. (Zjevení 4:11) Nezačal odpočívat, dokud všechno nedokončil. (1. Mojžíšova 2:2) Závěr je jasný. Nebylo to tak, že by Bůh stvořil pouze jeden jednoduchý organismus a potom nečinně čekal, dokud se z něj za miliony let nevyvinou různé druhy ryb, opic a nakonec lidé. * Tato teorie, nazvaná makroevoluce, popírá úlohu Stvořitele, který podle Bible „udělal . . . nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich“. (2. Mojžíšova 20:11; Zjevení 10:6)

„Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci.“ Zjevení 4:11

Chtěli byste se dozvědět víc? Bible říká, že Boží „neviditelné vlastnosti jsou . . . jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí“. (Římanům 1:20) Když budete Boha poznávat, může to dát vašemu životu opravdový smysl, protože jeho láskyplný záměr se týká každého, kdo ho upřímně hledá. (Kazatel 12:13; Hebrejcům 11:6) Víc informací najdete na webových stránkách jw.org v sekci CO ŘÍKÁ BIBLE > ODPOVĚDI NA OTÁZKY nebo můžete přímo kontaktovat svědky Jehovovy.

^ 9. odst. Výraz „druh“ má v Bibli širší význam, než jak ho používá věda.

^ 12. odst. Kreacionisté tvrdí, že Bůh vytvořil zemi za šest dnů o 24 hodinách. Bible tento názor nepodporuje. Další informace najdete na stranách 24–27 v brožuře Byl život stvořen?, kterou vydali svědkové Jehovovi. Je k dispozici zdarma na www.jw.org.