Přejít k článku

Přejít na obsah

Brožura Věnuj se čtení a psaní byla vytištěna v mnohamilionovém nákladu ve víc než 100 jazycích

Biblické vzdělávání podporuje gramotnost

Biblické vzdělávání podporuje gramotnost

„Gramotnost je lidské právo, prostředek k osobnímu rozvoji a k rozvoji společnosti.“ UNESCO *

NA CELÉM světě je odhadem přes 700 milionů lidí nad 15 let, kteří neumějí číst ani psát. Nemohou tedy mít užitek z obrovského množství informací, včetně morálních zásad a duchovních pravd zapsaných v Bibli „pro naše poučení“. (Římanům 15:4) V mnoha zemích proto svědkové Jehovovi zařadili do svého bezplatného programu biblického vzdělávání i výuku čtení a psaní. Přináší tato výuka výsledky?

Ano. Je to vidět například v Mexiku, kde se mluví hlavně španělsky. Od roku 1946 tam svědkové Jehovovi naučili číst a psát víc než 152 000 lidí a mnozí z nich se později také stali učiteli. Svědkové dostali řadu děkovných dopisů od vlády. V jednom z nich stálo:  „Ministerstvo školství oceňuje vaši spolupráci na vzdělávacím programu pro dospělé a gratuluje vám k dosaženým výsledkům.“

Z tohoto programu mají užitek lidé různého věku. Například Josefina se do kurzu přihlásila, když jí bylo 101 let, a po dvou letech ho úspěšně dokončila.

Kromě španělštiny probíhá v Mexiku výuka i v dalších jazycích. V roce 2013 se kurzu zúčastnili lidé z osmi domorodých skupin a naučili se číst a psát ve svém mateřském jazyce.

Gramotným lidem se otevírají možnosti učit se mnoho nových věcí. Hlavně ale mohou číst Bibli – knihu od Boha, která jim může pomoci, aby nebyli svázaní pověrami a falešnými naukami a vyhýbali se jednání, kterým by si škodili. (Jan 8:32)

^ 2. odst. Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.