Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | MÁTE SVŮJ ŽIVOT PEVNĚ V RUKOU?

Můžete mít svůj život pevně v rukou?

Můžete mít svůj život pevně v rukou?

MOŽNÁ už jste slyšeli tento citát: „Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru.“ V dnešní době nežije nikdo v ideálních podmínkách. Klíčem k tomu, jak mít svůj život pevně v rukou, je smířit se s okolnostmi, které máme, a naučit se žít v rámci omezení, která s nimi souvisejí. Pokud můžete znovu získat kontrolu nad svým životem, i když je vaše situace nepříznivá, pak je to dobře. A pokud se vaše problémy časem zmenší, tím lépe. Ale to nejlepší teprve přijde.

Bible slibuje, že přijde doba, kdy všichni lidé budou mít dostatečnou kontrolu nad svým životem. Budou moct plně využít svůj potenciál, aniž by jim v tom bránily frustrující okolnosti, každodenní tlaky a negativní pocity. (Izajáš 65:21, 22) To bude podle Bible skutečný život! (1. Timoteovi 6:19)

„Jistě budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu; a moji vyvolení budou plně užívat díla svých vlastních rukou.“ (Izajáš 65:21, 22)