Přejít k článku

Přejít na obsah

CO ŘÍKÁ BIBLE

Práce

Práce

I když je Bible starověká kniha, její zásady jsou praktické pořád. To, co říká o práci, tedy platí dnes stejně jako v době, kdy byla napsaná.

Jaký je správný přístup k práci?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Aby člověk přežil v konkurenčním prostředí na trhu práce, musí dát práci přednost před vším ostatním. Kvůli tomuto postoji se někteří nechali svojí prací pohltit natolik, že začali zanedbávat rodinu a zdraví.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible chválí pracovitost a odsuzuje lenost. (Přísloví 6:6–11; 13:4) Zároveň ani nepropaguje workoholismus. Vybízí nás, abychom věnovali přiměřené množství času odpočinku. V Kazateli 4:6 se píše: „Lepší je hrst odpočinku než dvojitá hrst tvrdé práce a honba za větrem.“ Práci bychom tedy neměli přikládat takovou důležitost, že bychom kvůli ní zanedbávali rodinu nebo zdraví. A upracovat se k smrti je nesmysl.

„Pro člověka není nic lepšího, než aby jedl a . . . pil a aby dal své duši vidět dobré za svou tvrdou práci.“ Kazatel 2:24

Záleží na tom, jakou práci člověk dělá?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Hlavně že jsou za to dobré peníze. Tento názor společně s vidinou snadno vydělaných peněz vedl některé lidi k tomu, že se zapletli do nepoctivých obchodních praktik, nebo se dokonce nechali zaměstnat nelegálně.

Jiní podléhají názorům jako „jdi za svým snem“ a „dělej, co tě baví“ a přijmou jenom takovou práci, která je pro ně zajímavá. Pokud nedělají to, co si v životě vysnili, nebo v práci v jednom kuse nezažívají adrenalin, je pro ně nudná. Výsledkem je, že se na ni dívají negativně a dělají jenom nutné minimum. Dokonce možná zahodí dobrou pracovní příležitost, protože si myslí, že ta práce je pod jejich úroveň.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible neschvaluje nepoctivou práci ani práci, která nějakým způsobem ubližuje druhým. (3. Mojžíšova 19:11, 13; Římanům 13:10) Dobrá práce je užitečná a z jejích výsledků člověk může mít dobrý pocit. (1. Petra 3:16)

Podle Bible práce plní důležitou úlohu – neslouží především k seberealizaci, ale hlavně k tomu, aby člověk měl z čeho žít a uživil rodinu. I když samozřejmě není nic špatného na tom, když nás práce baví, měla by to být cesta, a ne cíl.

„Můj táta toho má hodně. Kromě svého zaměstnání má povinnosti ve sboru, kam jako svědkové Jehovovi chodíme. Svou práci ale nešidí. To, co musí udělat, zvládne a ještě mu zbyde čas na mě, mou sestru a maminku. Má sice pořád co dělat, ale všechno si umí dobře rozvrhnout.“ (Alannah)

Protože ceny rostou, mohli bychom si dělat starosti, jestli vyjdeme s penězi. Bible nám ale radí, abychom byli skromní. Říká: „Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím.“ (1. Timoteovi 6:8, Český studijní překlad) Tato slova neznamenají, že bychom měli žít asketicky. Nicméně bychom měli být realističtí, pokud jde o to, co si můžeme dovolit, a rozumní v tom, kolik věcí budeme mít. (Lukáš 12:15)

CO Z TOHO PRO VÁS VYPLÝVÁ

Buďte pilní a svou práci dělejte se zaujetím. I když vám připadá podřadná nebo byste si ji sami nevybrali, snažte se v ní zlepšovat. Pracovitost přináší pocit uspokojení, a čím líp člověk něco umí, tím víc ho to baví.

Zároveň to ale nepřehánějte. Čas od času si dopřejte odpočinek a odreagujte se. Takové chvíle si víc užijete, když budete vědět, že jste předtím tvrdě pracovali. Navíc když si na potřebné věci sami vyděláte, budete mít větší sebeúctu a úctu ostatních, včetně své rodiny. (2. Tesaloničanům 3:12)

„Nikdy tedy nebuďte úzkostliví a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo ‚Co budeme pít?‘ nebo ‚Co si oblékneme?‘ . . . Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.“ Matouš 6:31, 32