Přejít k článku

Přejít na obsah

 POZORUJEME SVĚT

Zaostřeno na životní prostředí

Zaostřeno na životní prostředí

Země sice dokáže produkovat čistý vzduch, výživnou potravu a čistou vodu, ale lidé tyto přírodní procesy ve stále větší míře narušují. Vědci zoufale hledají nějaké řešení, jak tento trend zastavit.

Austrálie

Odhaduje se, že pod dnem oceánů se nachází až 500 000 krychlových kilometrů vody s nízkým obsahem soli. „Hladina moře byla [kdysi] mnohem nižší, než je dnes,“ řekl hydrogeolog Vincent Post z Flindersovy univerzity v Adelaide, a pobřeží tudíž bylo dál. V té době déšť „vytvořil podzemní nádrže vody v místech, která jsou dnes pod mořem“. Vědci doufají, že tyto podmořské rezervoáry by časem mohly pomoct víc než 700 milionům lidí, kteří mají nedostatek čisté vody.

Sahara

Polovina velkých druhů zvířat, která kdysi žila na Sahaře, buď zcela zmizela, nebo je nucena žít na pouhém jednom procentu svého původního přirozeného prostředí. Částečně za to může nestabilita v tomto regionu a rozsáhlý lov zvířat. Navíc, i když je biodiverzita pouště stejně pestrá jako biodiverzita lesa, odborníci říkají, že „kvůli malému zájmu vědců o pouštní biodiverzitu není na tuto problematiku dostatek finančních prostředků“. Kvůli tomu je pro ochránce přírody velmi obtížné monitorovat ohrožené pouštní ekosystémy.

Svět

Odhaduje se, že v roce 2012 bylo znečištění vzduchu příčinou každého osmého úmrtí. Podle Světové zdravotnické organizace „je nyní znečištění vzduchu celosvětově největším zdravotním rizikem souvisejícím s životním prostředím“.