Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Násilí

Násilí

Lidské dějiny jsou plné násilí. Potrvá tento žalostný stav donekonečna?

Jak se na násilí dívá Bůh?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnoho lidí, včetně nábožensky založených, pokládá násilí za omluvitelné, pokud je to reakce na hrubé jednání. A miliony dalších považují násilí zobrazované v médiích za neškodnou zábavu.

CO ŘÍKÁ BIBLE

V severním Iráku blízko města Mosul leží rozvaliny Ninive, které bývalo hlavním městem starověké Asyrské říše. V době, kdy bylo prosperující metropolí, Bůh předpověděl, že „z Ninive udělá opuštěný úhor“. (Sefanjáš 2:13) Řekl: „Vystavím tě jako podívanou.“ Co bylo příčinou? Ninive bylo „město krveprolévání“. (Nahum 1:1; 3:1, 6) A „k muži krveprolévání . . . má Jehova odpor“, píše se v Žalmu 5:6. Rozvaliny Ninive jsou přesvědčivým důkazem, že Bůh jednal podle toho, co řekl.

Původcem násilí je úhlavní nepřítel Boha a lidí – Satan, kterého Ježíš Kristus nazval „zabijákem“. (Jan 8:44) Jelikož „celý svět je pod mocí Zlého“, jeho povahové rysy se odrážejí v rozšířených postojích k násilí. Patří k tomu i to, že se lidé rádi dívají na násilí v médiích. (1. Jana 5:19, Ekumenický překlad) Pokud chceme dělat radost Bohu, musíme se naučit nenávidět násilí a milovat věci, které miluje on. * Je to možné?

„Každého, kdo miluje násilí, [Jehova] jistě nenávidí.“ Žalm 11:5

Mohou se násilničtí lidé změnit?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Násilí je zkrátka součást lidské povahy a ta se změnit nedá.

CO ŘÍKÁ BIBLE

V Bibli se píše, že máme odložit „zlobu, hněv, špatnost, utrhačnou řeč a oplzlou mluvu“. Také je zde rada: „Svlékněte starou osobnost s jejími zvyklostmi a oblékněte si novou osobnost.“ (Kolosanům 3:8–10) Žádá toho od nás Bůh příliš? Ne. Lidé se změnit mohou. * Jak?

Prvním krokem je získat přesné poznání Boha. (Kolosanům 3:10) Když člověk s vnímavým srdcem poznává přitažlivé vlastnosti  a rozumná měřítka našeho stvořitele, zamiluje si ho a přeje si dělat mu radost. (1. Jana 5:3)

Druhý krok souvisí s výběrem přátel. Bible radí: „Nepěstuj přátelství s popudlivým člověkem a se vznětlivým se nestýkej, abys nakonec nejednal jako on a nenastražil si past na svůj život.“ (Přísloví 22:24, 25, Slovo na cestu)

Třetím krokem je chápat, co vlastně násilné sklony jsou. Je to vážná slabost, ve které se odráží nedostatek sebeovládání. Naproti tomu mírní lidé mají silnou vůli. Přísloví 16:32 říkají, že „kdo je pomalý k hněvu, je lepší než silný muž“.

„Usilujte o pokoj se všemi lidmi.“ Hebrejcům 12:14

Skončí někdy násilí?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Násilí tu vždycky bylo a bude.

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Ještě chvilku, a ničemný již nebude . . . Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:10, 11) Jelikož Bůh chce mírné lidi zachránit, udělá těm, kdo milují násilí, to samé, co obyvatelům starověkého Ninive. Násilí pak už nikdy pokoj na zemi narušovat nebude. (Žalm 72:7)

„Lidé mírné povahy . . . zdědí zemi.“ (Matouš 5:5)

Teď je proto důležité, abychom se snažili být mírní a tak získali Boží přízeň. Ve 2. Petra 3:9 se píše: „Jehova . . . je k vám trpělivý, protože netouží, aby byl někdo zahuben, ale touží, aby všichni dosáhli pokání.“

„Budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky.“ Izajáš 2:4

^ 7. odst. Bůh dovolil starověkým Izraelitům válčit, aby bránili své území. (2. Paralipomenon 20:15, 17) To se však změnilo, když s nimi zrušil smlouvu a založil křesťanský sbor, který žádné vymezené území nemá.

^ 11. odst. Příklady lidí, kteří své jednání změnili, najdete v rubrice „Bible mění život lidí“, která vychází ve Strážné věži.