Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | CHYBÍ DNES DĚTEM PEVNÁ RUKA?

Výchova, která se osvědčila

Výchova, která se osvědčila

VYCHOVÁVAT děti je bezesporu těžký úkol. Pokud ale v rodině chybí pevná ruka, je to ještě těžší. Proč? Minimálně ze dvou důvodů: 1. Děti jsou nezvladatelné, což rodiče vyčerpává. 2. Rodiče nejsou důslední, což v dětech působí zmatek.

Naproti tomu rozumné a laskavé usměrňování školí dětskou mysl a tříbí jeho charakter. Díky ní mají děti šťastné dětství a vyrůstají z nich zodpovědní lidé. Ale kde můžete k výchově dětí najít spolehlivé rady?

Hodnota biblických rad

Svědkové Jehovovi, vydavatelé tohoto časopisu, jsou přesvědčeni, že Bible je „[prospěšná] k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování“. (2. Timoteovi 3:16) Bible není pouhý manuál, jak se stát dobrým rodičem, ale jsou v ní praktické rady pro celou rodinu. Uvažujte o některých:

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Pošetilost je svázána se srdcem chlapce.“ (Přísloví 22:15)

I když děti mohou být rozkošně zvídavé a milé, mají tendenci jednat nerozumně. Proto potřebují pevnou ruku. (Přísloví 13:24) Když si tuto skutečnost uvědomíte, pomůže vám to lépe plnit svou rodičovskou úlohu.

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Své dítě učit kázni neváhej.“ (Přísloví 23:13, Bible21)

Nemusíte mít strach z toho, že když budete dítě přiměřeně napomínat a trestat, ublížíte mu nebo vám to bude mít později v životě za zlé. Když to budete dělat s láskou, pomůžete mu, aby se naučilo pokorně přijímat usměrnění, což se mu v dospělosti bude hodit. (Hebrejcům 12:11)

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Cokoli člověk rozsévá, to také sklidí.“ (Galaťanům 6:7)

Rodiče své děti přirozeně chrání. A mají na to právo. Znovu je ale zapotřebí rozumnost. Svému dítěti nijak nepomůžete,  když ho budete tahat z problémů, které si samo způsobilo, nebo se ho zastávat, když vás učitel nebo jiný dospělý upozorní na jeho špatné chování. Na tyto lidi se dívejte jako na spojence. Pomůžete tak svému dítěti, aby se naučilo respektovat autoritu druhých, včetně té vaší. (Kolosanům 3:20)

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Chlapec, kterému je dávána volnost, bude působit hanbu své matce.“ (Přísloví 29:15)

Buďte důslední a rozumní a mějte své děti rádi.

Rodiče by nikdy neměli použít násilí, ale musí se vyhnout i jinému extrému, kterým je povolnost. „Děti, které si můžou dělat, co chtějí, jen těžko chápou, že těmi, kdo má doma hlavní slovo, jsou rodiče,“ píše se v knize The Price of Privilege. Pokud svou autoritu neprojevujete, vaše dítě to může pochopit tak, že je u kormidla právě ono. Nevyhnutelně to povede k tomu, že bude dělat nerozumná rozhodnutí, která jemu i vám způsobí bolest. (Přísloví 17:25; 29:21)

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Muž . . . přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.“ (Matouš 19:5, Bible21)

Podle Bible by muž a žena měli být svoji ještě před tím, než mají děti, a měli by spolu zůstat i potom, co děti vyrostou a odejdou z domu. (Matouš 19:5, 6) V této souvislosti jste v první řadě manželský partner a až pak rodič. Pokud se tyto role prohodí, vaše dítě si o sobě může začít myslet víc, než je zdrávo. (Římanům 12:3) V rodině, kde se všechno točí kolem dětí, slábne vztah mezi manžely.

Pár rad na závěr

Při výchově dětí vám pomůže, když se budete držet těchto principů:

Mějte své děti rádi. „Otcové, nepopouzejte své děti, aby nepodléhaly sklíčenosti.“ (Kolosanům 3:21)

Buďte důslední. „Ať vaše slovo Ano znamená ano, vaše Ne ne.“ (Matouš 5:37)

Buďte rozumní. „A budu tě muset ve vhodné míře vést k nápravě.“ (Jeremjáš 30:11) *

^ 21. odst. Více informací najdete na webových stránkách jw.org pod CO ŘÍKÁ BIBLE > MANŽELÉ A RODIČE, kde si můžete přečíst články jako například „Výchova dětí“, „Co když má dítě záchvaty vzteku“, „Vštěpujte dětem morální hodnoty“ a „Jak naučit dospívající dítě dodržovat pravidla“.