Přejít k článku

Přejít na obsah

CO ŘÍKÁ BIBLE

Hazardní hraní

Hazardní hraní

Někteří lidé se na hazardní hraní dívají jako na nevinnou zábavu, zatímco jiní v tom vidí nebezpečný zlozvyk.

Je na hazardním hraní něco špatného?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Pokud je hazardní hraní provozované legálně, mnoho lidí ho považuje za neškodnou zábavu. Příjmy z některých forem legálního hazardu, jako je například státní loterie, se využívají pro veřejně prospěšné účely.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible se o hazardním hraní výslovně nezmiňuje, ale obsahuje mnoho zásad, které ukazují, co si o něm Bůh myslí.

Princip hazardního hraní – získat peníze na úkor ostatních – je v rozporu s biblickým varováním: „Střežte se před jakoukoli chtivostí.“ (Lukáš 12:15) Chtivost je v podstatě hnacím motorem hazardního hraní. Provozovatelé kasin inzerují velké výhry, ale mlčí o tom, že šance vyhrát je naprosto mizivá. Vědí totiž, že vidina bohatství přiměje hráče utrácet v kasinech spoustu peněz. Hazardní hraní tedy lidem rozhodně nepomáhá, aby se „střežili před chtivostí“. Naopak v nich podporuje touhu po lehce vydělaných penězích.

Cíl hazardního hraní je vlastně sobecký: vyhrát peníze, které ostatní hráči prohrají. Bible nás však povzbuzuje k tomu, abychom nehledali „svou vlastní výhodu, ale výhodu druhého“. (1. Korinťanům 10:24) A jedno z Deseti přikázání zní: „Nebudeš toužit . . . po ničem, co patří tvému bližnímu.“ (2. Mojžíšova 20:17) Když hráč doufá, že vyhraje, v podstatě doufá, že jiní své peníze prohrají.

Bible také varuje, abychom štěstí nepovažovali za nějakou mystickou sílu, která může člověku přinést úspěch. Někteří starověcí Izraelité, kteří neměli pevnou víru v Boha, začali prostírat „stůl pro boha Štěstí“. Bylo takové jednání Bohu přijatelné? Ne. Řekl jim: „Stále jste dělali, co je v mých očích špatné, a zvolili jste si to, v čem nemám potěšení.“ (Izajáš 65:11, 12)

Je pravda, že v některých zemích jsou příjmy z legálního hazardu používány k podpoře vzdělávání a hospodářského rozvoje a k jiným veřejně prospěšným účelům. Ale způsob využití těchto peněz nic nemění na tom, že jsou získávány prostřednictvím aktivit, které otevřeně povzbuzují k chamtivosti a sobectví a propagují myšlenku získat něco za nic.

„Nebudeš toužit . . . po ničem, co patří tvému bližnímu.“ 2. Mojžíšova 20:17

Jaký dopad mohou hazardní hry na člověka mít?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible varuje: „Ti, kdo se rozhodli, že zbohatnou, upadají do pokušení a léčky a do mnoha bláznivých a škodlivých tužeb, které vrhají lidi do zničení a zkázy.“ (1. Timoteovi 6:9) Hazardní hraní má kořeny v chamtivosti a ta je tak škodlivá, že ji Bible zařazuje mezi jednání, kterému bychom se měli důsledně vyhýbat. (Efezanům 5:3)

Hazardní hry slibují snadné zbohatnutí a tím v lidech rozněcují lásku k penězům, která je podle Bible „kořenem škodlivých věcí všeho druhu“. Touha po penězích se v životě člověka může snadno stát převládající silou a vést k velké úzkosti a oslabení víry v Boha. O těch, kdo se nechali chytit do léčky v podobě lásky k penězům, Bible říká, že se obrazně „probodali mnoha bolestmi“. (1. Timoteovi 6:10)

Chamtivost člověka okrádá o štěstí a vede k tomu, že je nespokojený se svojí finanční situací. V Bibli je uvedeno: „Kdo pouze miluje stříbro, nebude nasycen stříbrem, ani žádný, kdo miluje jmění, příjmem.“ (Kazatel 5:10)

Miliony lidí, kteří se nechali zlákat hazardem, propadly zákeřné hráčské závislosti. Tento problém je velmi rozšířený. Jen ve Spojených státech se počet lidí závislých na hrách odhaduje na několik milionů.

Jedno biblické přísloví říká: „Dědictví se zprvu získává chamtivostí, ale jeho vlastní budoucnost nebude požehnaná.“ (Přísloví 20:21) Hráčská závislost už mnoho lidí uvrhla do dluhů, nebo je dokonce přivedla k bankrotu. Někteří kvůli ní přišli o zaměstnání a přátele nebo se jim rozpadlo manželství. Uplatňování biblických zásad vám pomůže, abyste se všech těchto smutných následků vyvarovali a byli v životě opravdu šťastní.

„Ti, kdo se rozhodli, že zbohatnou, upadají do pokušení a léčky a do mnoha bláznivých a škodlivých tužeb, které vrhají lidi do zničení a zkázy.“ 1. Timoteovi 6:9