Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | K ČEMU JE DNES DOBRÁ BIBLE?

Nadčasové a univerzálně platné hodnoty – sebeovládání

Nadčasové a univerzálně platné hodnoty – sebeovládání

BIBLICKÁ ZÁSADA: „Hlupák, ten vypouští celého svého ducha, ale kdo je moudrý, udržuje jej v klidu.“ (Přísloví 29:11)

„Mám pocit, jako bych utekl hrobníkovi z lopaty.“

CO ZÍSKÁTE: Kdybyste měli sepsat, jaké výhody má to, když se člověk ovládá, potřebovali byste stohy papíru. Tato vlastnost přinejmenším prospívá našemu zdraví. Bible říká, že „pokojné srdce slouží ke zdraví těla“ a „radostné srdce je lékem“. (Přísloví 14:30; 17:22, Slovo na cestu) Z výzkumů vyplývá, že u lidí, kteří se snadno rozčílí a jsou agresivní, je vyšší riziko zdravotních problémů, hlavně kardiovaskulárních onemocnění. Sebeovládání nám ale může prospět i v jiných ohledech.

Cassius, kterému je přes 30, vzpomíná: „Byl jsem horká hlava a často jsem vyprovokoval hádku, nebo dokonce rvačku. Měl jsem nízkou sebeúctu. Všechno se to ale změnilo, když jsem začal žít podle Bible. Naučil jsem se krotit svou povahu, být pokorný a odpouštět druhým. Nebýt toho, nejspíš bych skončil ve vězení. Mám pocit, jako bych utekl hrobníkovi z lopaty.“

Cassius se naučil krotit svou povahu a odpouštět druhým