Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JAK VZNIKL ŽIVOT?

Odpověď, která stojí za úvahu

Odpověď, která stojí za úvahu

MNOHO lidí po zvážení důkazů došlo k tomu, že život je výtvorem nějaké vyšší inteligence. Jedním z nich byl profesor filozofie Antony Flew, který byl svého času jedním z nejvýznamnějších stoupenců ateismu. Když se ale blíž seznámil s ohromující složitostí života a s fyzikálními zákony, které platí ve vesmíru, změnil názor. S odkazem na přístup starověkých filozofů napsal: „Musíme se držet důkazů, ať už vedou kamkoli.“ Na základě této zásady profesor Flew došel k závěru, že stvořitel opravdu existuje.

Stejný závěr udělal také Gerard, o kterém jsme se už zmínili. Po letech studií a působení v oboru entomologie řekl: „Nenašel jsem žádný důkaz o tom, že život vznikl samovolně z neživé hmoty. Uspořádanost a složitost živých organismů mě přesvědčila, že musí existovat někdo, kdo to všechno vytvořil a dal tomu řád.“

Podobně jako člověk může poznat nějakého umělce tím, že zkoumá jeho dílo, Gerard se seznámil s vlastnostmi stvořitele tím, že zkoumal přírodu. Kromě toho věnoval čas studiu Bible, tedy knihy, která je stvořiteli připisována. (2. Timoteovi 3:16) Našel v ní uspokojující odpovědi na otázky týkající se lidské historie a rady k řešení problémů, se kterými lidé bojují dnes. Přesvědčil se tak, že i Bible je výtvorem vyšší inteligence.

Gerard zjistil, že odpovědi, které Bible dává, stojí za úvahu. Rádi bychom vás povzbudili, abyste je prozkoumali i vy.