Přejít k článku

Přejít na obsah

 POZORUJEME SVĚT

Zaostřeno na náboženství

Zaostřeno na náboženství

Od náboženství se očekává, že bude lidi stmelovat. Často je ale spíš zdrojem konfliktů a vzájemné nedůvěry.

Svět

Víc než tři čtvrtiny lidí žijí v zemích, kde je výrazně omezena náboženská svoboda – ať už v důsledku vládních nařízení, nebo kvůli společenské nesnášenlivosti. Počet zemí, v nichž dochází k útokům proti náboženským menšinám, se za posledních pět let téměř zdvojnásobil.

K ZAMYŠLENÍ: Z jakých různých důvodů se někteří lidé staví k náboženství nepřátelsky? (Matouš 23:27, 28; Jan 15:19)

Velká Británie

Bývalý premiér Tony Blair v listu The Observer napsal, že příčinou nedávných teroristických útoků bylo mnohdy „zneužití náboženství“. Potom dodal: „Konflikty tohoto století – podobně jako ty ve 20. století – zřejmě nebudou výsledkem extremistických politických ideologií, ale spíše střetů vyplývajících z kulturních a náboženských odlišností.“

K ZAMYŠLENÍ: Proč je náboženství tak často zdrojem konfliktů? (Marek 7:6–8)

Austrálie

Australský statistický úřad uvedl, že každý pátý Australan se nehlásí k žádnému náboženství. Podle této zprávy navíc „náboženská příslušnost není totéž co aktivní účast na náboženských činnostech“. Pouze 15 procent mužů a 22 procent žen, kteří se k určité náboženské příslušnosti přihlásili, uvedlo, že jsou aktivními členy nějaké náboženské skupiny.

K ZAMYŠLENÍ: Které negativní rysy jsou dnes zřejmé ve většině náboženských organizací? (Matouš 7:15–20)