Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Jak vznikl život?

Jak vznikl život?

Jak byste dokončili následující větu?

ŽIVOT JE VÝSLEDKEM...

  1. EVOLUCE

  2. STVOŘENÍ

NĚKDO by možná předpokládal, že vědecky zaměřený člověk si vybere evoluci, zatímco nábožensky orientovaný člověk zvolí stvoření.

Neplatí to ale vždycky.

Platnost evoluční teorie zpochybňují i mnozí vzdělaní lidé, včetně řady vědců.

Gerard, profesor entomologie, který se o evoluci učil na vysoké škole, vzpomíná: „Když jsem dělal zkoušky, odpovídal jsem tak, jak profesoři chtěli – ale nevěřil jsem tomu.“

Čím to je, že i pro některé vědecky uvažující lidi je těžké přijmout evoluční teorii jako uspokojivé vysvětlení vzniku života? Odpověď získáme, když se zamyslíme nad dvěma otázkami, kterými si láme hlavu řada vědců: 1. Jak začal existovat život? 2. Jak vznikly živé organismy?