Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Co považujete za úspěch?

Co považujete za úspěch?

CO MŮŽE být horší než neúspěch? Falešný úspěch. Když se totiž člověku něco nepodaří, může podniknout kroky k nápravě nebo se z takové zkušenosti aspoň poučit a příště chybu neopakovat.

Falešný úspěch je ale něco jiného. Člověk si myslí, že vítězí, jenže ve skutečnosti prohrává. A než si uvědomí, že musí něco změnit, může být příliš pozdě.

Zamyslete se nad jedním příkladem. Ježíš Kristus řekl: „Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?“ (Matouš 16:26, Ekumenický překlad) Tato myšlenka by se dala vztáhnout na lidi, kteří svůj život zasvětili vydělávání peněz a honbě za majetkem, což je typický příklad falešného úspěchu. „Přemýšlet pouze v pojmech ‚povýšení v práci‘, ‚vydělávání peněz‘ nebo ‚pořizování věcí‘ neuspokojuje duši,“ napsal kariérní poradce Tom Denham. „Posuzovat úspěch podle peněz je povrchní a z dlouhodobého hlediska vede k prázdnotě.“

Mnozí lidé s tím evidentně souhlasí. Zajímavé výsledky přinesl jeden průzkum ve Spojených státech. Z 22 položek, které „přispívají k úspěšnému životu“, se položka „mít hodně peněz“ umístila na 20. místě. Na nejvyšších příčkách bylo zdraví, dobré vztahy a uspokojující práce.

Je zřejmé, že mnozí lidé vnímají rozdíl mezi falešným a skutečným úspěchem, přinejmenším když se jich někdo zeptá. Těžší ale je promítnout správný názor na úspěch do svých rozhodnutí.