Přejít k článku

Přejít na obsah

 PRO RODINY | MLADÍ LIDÉ

Jak vyhrát boj s pokušením

Jak vyhrát boj s pokušením

PROBLÉM

„Stává se mi, že po mně nějaká holka chce telefonní číslo a nabízí mi sex. Vždycky to odmítnu a odejdu. Nemůžu ale z hlavy vyhnat myšlenku, jaké by to bylo, kdybych jí číslo dal. A někdy je ta holka fakt pěkná. Člověka napadne: A proč vlastně ne?“ (Carlos *, 16)

Dostáváš se do podobných situací i ty? Pokud ano, co ti pomůže nepodlehnout?

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Když pokušení podlehneš, akorát si ublížíš

Proti pokušení není imunní nikdo – ani dospělí. Každého může lákat něco jiného. Apoštol Pavel už nebyl mladý, když napsal: „Mám skutečně potěšení v Božím zákoně, ale ve svých údech spatřuji jiný zákon, jenž válčí proti zákonu mé mysli a vede mě do zajetí zákona hříchu.“ (Římanům 7:22, 23) Pavel ale svým touhám nepodlehl. A nemusíš ani ty. Proč být otrokem svého těla? (1. Korinťanům 9:27) Když se naučíš odolávat pokušení už teď, ušetříš si hodně problémů a bude se ti to hodit v dospělosti.

Touhy posiluje nevhodná zábava. Bible mluví o touhách, které jsou v mládí přirozené a které jsou silné už samy o sobě. (2. Timoteovi 2:22) Filmy, seriály, hudba a knihy je ale často přiživují. Vyvolávají dojem, že dát jim volný průchod je v pořádku. Když jsou například ve filmu dva lidé do sebe zamilovaní, je skoro jisté, že se spolu dříve či později vyspí. Bible ale říká, že jsme schopní najít sílu k tomu, abychom „se stále zdržovali tělesných tužeb“. (1. Petra 2:11) Odolat pokušení tedy je v tvých silách. Ale jak na to?

 CO MŮŽEŠ DĚLAT

Poznej svoje slabé stránky. Řetěz je tak pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek. Podobně tvoje odhodlání dělat, co je správné, bude nejslabší v těch oblastech, kde jsi nejzranitelnější. V čem se musíš nejvíc hlídat? (Biblická zásada: Jakub 1:14)

Pokušení očekávej. Přemýšlej o situacích, ve kterých se s pokušením můžeš setkat. Promysli si, jak zareaguješ. (Biblická zásada: Přísloví 22:3)

Pevně se drž svých zásad. V Bibli se píše, že když Potifarova manželka sváděla Josefa, odpověděl jí: „Jak bych se . . . mohl dopustit tak velké špatnosti a skutečně hřešit proti Bohu?“ (1. Mojžíšova 39:9) Ze slov „jak bych mohl“ je vidět, že Josef měl jasno v tom, co je správné a co ne. Jak jsi na tom ty?

Najdi si dobré přátele. Pokušení se často můžeš vyhnout tak, že se budeš přátelit s lidmi, kteří mají stejné morální hodnoty jako ty. Bible říká: „Kdo chodí s moudrými, zmoudří.“ (Přísloví 13:20)

Nepouštěj se na tenký led. Například:

  • Nebuď o samotě s někým opačného pohlaví.

  • Nepoužívej internet, když hrozí, že se dostaneš do pokušení dívat se na pornografii.

  • Nestýkej se s lidmi, kteří se chovají a mluví tak, že udělat něco špatného vypadá lákavě.

Co konkrétně by mohlo pomoct tobě, aby nad tebou pokušení nezvítězilo? (Biblická zásada: 2. Timoteovi 2:22)

Modli se o pomoc. Ježíš svým učedníkům řekl: „Modlete se neustále, abyste neupadli do pokušení.“ (Matouš 26:41) Bůh si přeje, abychom svým touhám nepodlehli, a může nám v tom pomoct. V Bibli se píše: „Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad to, co můžete snést, ale spolu s pokušením poskytne také východisko, abyste je mohli snášet.“ (1. Korinťanům 10:13)

^ 4. odst. Jméno bylo změněno.