Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Sny od Boha

Sny od Boha

Mluvil Bůh někdy k lidem prostřednictvím snů?

„Daniel [spatřil] na svém lůžku sen . . . Tehdy sen zapsal. Pověděl úplnou zprávu o těch záležitostech.“ Daniel 7:1

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bůh předával lidem důležité informace různými způsoby. V době, kdy byla psána Bible, to někdy dělal prostřednictvím snů. Nebyly to ale nejasné, nelogické sny, které se nám běžně zdají. Byly živé, dávaly smysl a nesly konkrétní poselství. Například Božímu proroku Danielovi se jednou zdál sen o zvířatech, která symbolizovala politické velmoci od Babylónu až dodnes. (Daniel 7:1–3, 17) Josefa z Nazaretu, který byl Ježíšovým adoptivním otcem, Bůh ve snu vybídl, aby s manželkou a dítětem utekl do Egypta. Díky tomu se Ježíš nestal obětí krutého krále Heroda. Když Herodes zemřel, Bůh to ve snu oznámil Josefovi a zároveň mu řekl, aby se s rodinou vrátil do rodné země. (Matouš 2:13–15, 19–23)

 Mluví Bůh k lidem prostřednictvím snů i dnes?

„Nejděte nad to, co je napsáno.“ 1. Korinťanům 4:6

CO ŘÍKÁ BIBLE

Sny zaznamenané v Bibli jsou součástí toho, co Bůh nechal zapsat pro lidstvo. V 2. Timoteovi 3:16, 17 se o Bibli píše: „Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“

Bible nás úplně vyzbrojuje tím, že nám odhaluje všechno, co potřebujeme vědět o Bohu, jeho vlastnostech, morálních měřítkách a o tom, jakou roli hrajeme v jeho záměru se zemí. To je důvod, proč už Bůh lidem nepředává informace prostřednictvím snů. Když chceme vědět, co bude v budoucnosti a co od nás Bůh očekává, nemusíme jít „nad to, co je napsáno“, tedy nad to, co je v Bibli. K této knize mají přístup téměř všichni lidé a mohou se v ní dočíst mnoho věcí, které Bůh sdělil, třeba i prostřednictvím snů.

Můžete snům a viděním zapsaným v Bibli skutečně věřit?

„Lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni svatým duchem.“ 2. Petra 1:21

CO ŘÍKÁ BIBLE

Mnohé sny a vidění obsažené v Bibli byly prorocké, což znamená, že předpovídaly budoucí události. Dnes si můžeme ověřit, že Bible i její pisatelé měli pravdu. Uvažujte například o vidění, které Daniel zapsal před pádem Babylónské říše a které najdeme v Danielovi 8:1–7.

Toto proroctví je napsané v symbolech. Popisuje, jak kozel srazil berana k zemi a dupal po něm. Daniel nemusel hádat, co to znamená. Boží anděl mu řekl: „Beran . . . představuje médské a perské krále. A chlupatý kozel představuje řeckého krále.“ (Daniel 8:20, 21) Historie potvrzuje, že po Babylónu nastoupila jako světová velmoc Médo-Persie. Asi o dvě století později podlehla řeckému vojevůdci Alexandru Velikému. Pro biblická proroctví, včetně prorockých snů, je typické, že se plní do nejmenšího detailu. Bible se tím odlišuje od všech ostatních posvátných knih, a proto si zaslouží naši důvěru.