Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | MÁ SMYSL ŽÍT DÁL?

Protože věci se mění

Protože věci se mění

„Jsme všemožně tlačeni, ale ne stísněni tak, že se nemůžeme hnout; jsme na rozpacích, ale ne naprosto bez východiska.“ 2. KORINŤANŮM 4:8

O sebevraždě jeden autor napsal, že je to „trvalé řešení dočasného problému“. I když je těžké tomu uvěřit, skličující okolnosti – dokonce i ty, které vypadají, že je nemůžete ovlivnit – mohou být dočasné. Může se stát, že se nečekaně změní k lepšímu. (Viz rámeček  „Jejich okolnosti se změnily“.)

I v případě, že se nezmění, je nejlepší řešit jen problémy daného dne. „Nikdy . . . nebuďte úzkostliví o příští den,“ řekl Ježíš, „neboť příští den bude mít své vlastní úzkostné starosti. Každý den má dost své vlastní špatnosti.“ (Matouš 6:34)

Ale co když se vaše okolnosti změnit nemohou? Například trpíte chronickou nemocí. Nebo jste zoufalí z něčeho, co nejde vrátit zpátky, třeba se vám rozpadlo manželství nebo vám zemřel někdo blízký.

Dokonce i v takových případech něco změnit můžete – svůj pohled na věc. Když se naučíte smířit se s tím, co nemůžete změnit, je pravděpodobnější, že se na věci budete dívat pozitivněji. (Přísloví 15:15) Nejspíš také budete hledat způsoby, jak svou situaci zvládat, a neuchýlíte se k drastickému řešení. K čemu to nakonec povede? Začnete mít aspoň do určité míry pod kontrolou to, co se zdá být nekontrolovatelné. (Job 2:10)

PAMATUJTE: Na vysokou horu nemůžete vylézt na jeden zátah, ale můžete tento náročný úkol zvládnout postupně. To platí i o většině problémů, které řešíte, i když se zdají být velké jako hora.

CO MŮŽETE UDĚLAT UŽ DNES: O své situaci si s někým popovídejte, třeba s blízkým přítelem nebo členem rodiny. Možná vám pomůže, abyste na ni měli vyrovnanější názor. (Přísloví 11:14)