Přejít k článku

Přejít na obsah

 DÍLO NÁHODY?

Světélkující orgán světlušky

Světélkující orgán světlušky

SVĚTÉLKUJÍCÍ orgán jednoho druhu světlušky rodu Photuris je pokrytý šupinkami, které výrazně zvyšují jas světla, jež tento hmyz produkuje. *

Naklopené šupinky

Zajímavé informace: Vědci zjistili, že drobné šupinky na povrchu světélkujícího zadečku tvoří zvlněnou strukturu podobnou překrývajícím se střešním taškám. Jsou naklopené tak, že jeden konec je o tři mikrometry výš než ten druhý – o méně než jednu dvacetinu tloušťky lidského vlasu. Díky tomuto nepatrnému naklopení září světélkující orgán téměř o 50 procent jasněji, než kdyby šupinky tvořily rovný povrch.

Mohlo by toto konstrukční řešení zvýšit účinnost svítivých diod (LED), které se používají v elektronických zařízeních? Aby na tuto otázku vědci získali odpověď, vytvořili na diodách vlnitý povrch podobající se povrchu světélkujícího orgánu světlušky. Co zjistili? Diody vyzařovaly až o 55 procent víc světla. Dr. Annick Bayová říká: „Nejdůležitější stránkou této práce je, že z ní poznáváme, jak moc se toho můžeme naučit z pečlivého pozorování přírody.“

Co si o tom myslíte? Je světélkující zadeček světlušky rodu Photuris výsledkem evoluce, nebo dílem inteligentního stvořitele?

^ 3. odst. Vědci nezkoumali všechny druhy světlušek tohoto rodu.